Folkhälsomyndighet får nytt kontor

Santé Publique huvudkontor i Paris, Frankrike av Atelier du Pont

Folkhälsomyndighet får nytt kontor i skogsnära läge med vertikala lärkplankor som reglerar ljus och temperatur

Vid den vidsträckta skogen i parken Bois de Vincennes i östra Paris finns både arboretum (träd planterade i studiesyfte) och en botanisk trädgård. Men det är även här den franska folkhälsomyndigheten, Santé Publique France, har placerat sitt nya huvudkontor. Arkitektkontoret Atelier du Pont ligger bakom en design som omfamnar skogens sus inifrån och ut – och att bygga av trä var givet.

– Det nya kontoret är en förlängning av en existerande träbyggnad från 2012, så valet av material föll sig helt naturligt. Byggnaden ligger i Bois de Vincennes och smälter perfekt in i omgivningarna. Att använda trä gjorde det även möjligt för oss att optimera byggfasen och reducera påverkan på den vackra platsen som fortfarande användes, säger Anne-Cécile Comar, grundare, partner och arkitekt på Atelier du Pont.

Att trä dessutom lagrar koldioxid och har låg klimatpåverkan var en annan anledning till valet. Trä av olika slag – lärk, gran, ek och kastanj – är genomgående i hela byggnaden och löper som en röd tråd i allt från fasaden, inpå stommen och vidare ner på möbelnivå. Till en början bestod uppdraget av att rita själva byggnaden, men snart utökades det: Atelier du Pont skulle få möjlighet att skapa en komplett arbetsplats för myndigheten. En utmaning som arkitektkontoret tog sig an med glädje.

– Efter ett par månader tillsammans bestämde kunden sig för att även ge oss uppdraget att designa interiören. Utmaningen blev således dubbel, och det kändes också som en stor eloge.

Anne-Cécile Comar berättar att de alltid strävar efter att använda rätt material på rätt plats. Få byggnader kan stoltsera med att smälta in så väl i sina omgivningar som det här kontoret. Fasaden utgörs av en perfekt balans mellan skönhet och funktion. Den pryds av handgjorda lärkträspån, och på långsidorna, utanpå fönstren och fasaden, sträcker sig dessutom grovhuggna plankor uppåt likt trädstammar.

– Lärk är ett väldigt trevligt träslag, och kärnveden har bra beständighet och väde­r­tålighet. Vi valde dessutom att behålla plankorna lite ojämna för att få en känsla av en skogshuggarstuga, med tanke på läget vid Bois de Vincennes. Plankorna är helt obehandlade, vi har till och med behållit barken.

Men de vertikala plankorna är inte bara ett estetiskt grepp utan också en solskyddslösning, det som på franska kallas brise-soleil. Att hitta lärkträd som var långa och raka nog var den största utmaningen. Med sin glesa placering, med ungefär en halvmeter mellan varandra, släpper de in ljus utan att begränsa vyerna mot skogen. Sett snett in från sidorna skuggar de däremot byggnaden. På så sätt regleras inomhustemperaturen utan att det behövs luftkonditionering, något kontoret saknar med ett rum undan­taget.

I uppdraget att skugga huset och skydda fasaden hjälper även takfoten till med sin utskjutande bredd om en meter utanför plankornas yttre kant. Taket är beklätt med zinkplåt, det nätta uttrycket möjliggörs av att det primära bärverket utgörs av skivor av KL-trä. Sett ovanifrån ser byggnaden nästan ut som en hög med pinnar som placerats på marken. Delarna spretar ut åt alla håll och är tänkt som en symbol för hur folkhälsomyndigheten arbetar med hälsa och sjukvård.

Med ambitionen att på alla sätt omfamna skogen och träet blev projektnamnet Woody snart givet. Bakom lärkträfasaden väntar en pelar-balkkonstruktion av limträ med väggar  och bjälklag av KL-trä. Isoleringen består av mineralull. Limträstommen och KL-träet är av gran. Mellanbjälklaget består av KL-trä med platsgjuten betong ovanpå.

Inne i byggnaden har de allmänna ytorna utformats för att uppmuntra informella möten. I kaféet och restaurangen används trästrukturer för att på olika sätt skapa en blandning av olika sittplatser för stora och små grupper och mindre rum i rummet. Golven är delvis av solid ek och delvis av naturgummi. På väggarna sitter akustikplattor av träull i projektets interiöra färgpalett: dämpad rosa, naturvit och duvblå. Kork används i lampor, och de olika trapporna är uppbyggda av KL-trä, limträ och betong. Trapporna är centralt placerade, generöst tilltagna och ljusa för att uppmuntra de anställda att röra på sig i stället för att ta hissen. Med stora inredda terrasser utvändigt uppmuntras de även till att sitta ute och äta i friska luften. Materialet som använts där är kastanj. Det trä som används kommer från certifierade skogar, antingen FSC eller PEFC, och arkitekterna har gjort noggranna avvägningar i material, lim och ytbehandlingar.

– Alla material, inte bara träslagen, har valts ut för att vara miljövänliga. De valen ger också en väldigt finstämd och avslappnad arbetsmiljö som bidrar till den övergripande atmosfären.

Att arbetsplatsen är så giftfri som möjligt är viktigt för myndigheten som har hälsa som ledstjärna, men sannolikt får de som arbetar här även en ombonad och behaglig arbetsmiljö tack vare träets mjuka värden och känsla.

Frankrike har måhända inte samma traditionella förkärlek till träbyggande som Sverige, men nu börjar det röra på sig i en positiv riktning. Att en beställare som folkhälsomyndigheten väljer att bygga av trä spelar så klart roll. I början av året meddelade dessutom Frankrikes president Emmanuel Macron att alla statligt finansierade nybyggnationer i landet ska byggas av minst 50 procent trä eller andra organiska material. Initiativet ska implementeras senast 2022. Intresset för träbyggande är stort, och Anne-Cécile Comar är försiktigt positiv. Hon berättar att träbyggandet just nu kartläggs och att branschen blir mer strukturerad. Dessutom märks det att förändringens vindar blåser ute i kommunerna runt om i landet.

– I förra valet började flera städer att gå den gröna vägen. Vi börjar se spår av en förändring, och nu väntar vi på effekterna. Vi ser fragment av dem, vilket är väldigt positivt.

text Ellinor Thunberg

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration