Himmelska kontraster i finsk träkyrka

Kuokkala i Jyväskylä, Finland av Lassila Hirvilammi Arkkitehdit

Den nyligen uppförda kyrkan Kuokkala är ett exempel på den finska arkitektduon Anssi Lassilas och Teemu Hirvilammis uttryckssätt. Kyrkan har blivit en sevärdhet i en region känd för sitt stora urval av Alvar Aaltos byggnader.

SKENET BEDRAR. FRÅN utsidan ser kyrkan ut som en jättelik svart, slipad sten som någon råkat tappa alldeles vid torget i Kuokkala. Stadsdelen Kuokkala ligger i Jyväskylä, Finlands sjätte största stad. Kyrkan är en skulptural byggnad vars formspråk kan tolkas på olika sätt beroende på från vilken riktning man närmar sig den. Här finns ett släktskap med de medeltida stenkyrkorna men med en raffinerad, modern finish. Interiören bjuder dock på en överraskning. Det yttre höljets mörka, kvadratiska form har nu fått lämna plats för ljusa, böjda former helt i trä. Kyrkorummet är hänförande och om exteriören har likheter med en medeltida stenkyrka har insidan snarare drag av en gotisk katedral med betoning på vertikaler, kryssribbvalv och spetsbågar. Blicken strävar uppåt och möter ljuset som likt en porlande bäck flödar in genom takfönstren och letar sig fram mellan utsmyckningarna av trä bakom altaret. Att byggnaden ibland kallas för Dr Jekyll & Mr Hyde är fullt förståeligt, även om arkitekten Teemu Hirvilammi inte tycker att det är en rättvis beskrivning.

– Vi människor vill göra det enkelt för oss. Vi vill gärna se på tillvaron som svart eller vit, hård eller mjuk. Kanske tycker vi inte att det går att se det vackra om det inte finns någonting fult som kontrasterar. Visst har vi också varit ute efter att hitta kontraster, men främst har vi strävat efter att skapa harmoni i det vi gör. För oss har det varit viktigt att ge interiören ett helt annat uttryck än exteriören. I det sammanhanget kändes användningen av trä som en självklar kontrast, säger Teemu Hirvilammi och fortsätter: 

– Trä står för hållbarhet och är förknippat med värme och mänsklighet. Det skapar en hemtrevlig atmosfär och ger ett lugnt och harmoniskt intryck. Exteriören i sten har andra kvaliteter. Det är ett tungt, tryggt material och står precis som trä för beständighet.

ANSSI LASSILA OCH TEEMU HIRVILAMMI bjöds in att delta i den arkitekttävling som församlingen i Jyväskylä utlyste 2006 för att bygga en ny kyrka. Tävlingen blev en milstolpe i församlingens över 20 år långa arbete med att få till stånd en kyrka i denna nya del av staden. Högst på önskelistan stod en kyrka som skulle se ut som en kyrka. En kyrka »mitt i byn« med multifunktionella egenskaper. Utöver själva kyrkorummet ville man att byggnaden skulle ge plats för en rad olika aktiviteter, bland annat filmvisning, musicerande av olika slag, barnverksamhet, samlingslokaler och kontor. Lassila och Hirvilammis förslag »Kristalli« vann tävlingen och kyrko­byggnaden är deras tredje, efter kyrkan i staden Klaukkala och den uppmärksammade spånkyrkan i Kärsämäki.

– Vi ritar förstås mycket annat än kyrkor, men det som är så spännande med den här typen av byggnader är att de bjuder på goda möjligheter att skapa ny arkitektur och att göra ett avtryck. Det är ett unikt område eftersom det ger oss möjlighet att arbeta med de mest fundamentala delarna inom arkitektur som rumslighet, ljus, konstruktion och geometri.

Kyrkan Kuokkala är till största delen en träkonstruktion även om den har inslag av både stål och betong. Kyrkan har inga konventionella väggar. Formen är bestämd av 13 limträbågar och en fackverkskonstruktion som utgör ramen och bär upp taket. Hela träkonstruktionen är förankrad med stålfästen i en betongplatta. Valet av trä föll sig naturligt eftersom det bjuder på unika förutsättningar att uppnå ett vackert, spännande och harmoniskt uttryck. Ytterligare fördelar är att det är en miljövänlig, hållbar och naturlig råvara. Gran har använts genomgående och kommer ifrån skogarna kring Jyväskylä med omnejd.

– Den gran som växer lokalt är av mycket hög kvalitet. Vi har sågat den radiellt, alltså vinkelrätt mot årsringarna vilket utnyttjar träets egenskaper på bästa sätt. Metoden ger ett rakfibrigt virke som håller formen, är hårt och som inte spricker. Därefter har vi behandlat ytan med en vitpigmenterad olja. Kyrkbänkar, predikstol och altarring är i ask medan altare och övrig utsmyckning är tillverkat i skogslind. Det är ett mjukt material som är lätt att klyva och tälja och som traditionellt brukar användas för träsnideri.

Kyrkans olika funktioner är placerade på tre nivåer där kontoren ligger i gatuplan, direkt ut mot torget. På bottenvåningen ligger församlingens möteslokaler med angränsande utrymmen för barn- och ungdomsverksamhet. Ett galleri fungerar som förbindelse mellan kyrkorummet och församlingslokalerna. På översta våningen ligger orgelläktaren och kantorns utrymme. Kyrkan är en omtyckt plats för olika musikevenemang eftersom kyrkorummets volym och inredning i trä bidrar till den goda akustiken.

– En av utmaningarna var att kombinera flera vitt skilda funktioner i en och samma byggnad. Vi gjorde det genom att dela upp byggnaden i tre våningar och skapa flexibilitet och öppenhet mellan planen och de olika rummen, berättar Teemu Hirvilammi.

KONSTRUKTÖRERNA HAR HAFT god hjälp av Tekla Structures. Det är ett bim-program (Building Information Modeling) som används för att skapa och hantera mycket detaljerade och funktionella 3d-byggnadsmodeller för alla material och alla grader av strukturell komplexitet. Modellen har använts genom hela konstruktionsprocessen, från konceptutformning till tillverkning, uppförande och byggledning. Konstruktionen är uppbyggd i två skikt där de olika tekniska funktionerna har placerats mellan det inre och yttre skalet. Den inre nätkonstruktionen är monterad i tre olika sektioner.

Utvändigt är både fasad och tak klädda med svarta skifferplattor som lagts omlott i tre nivåer för att bilda en kompakt och tät yta. Materialet har sitt ursprung i Pyrenéerna där det skurits ner i rätt form. Spanska stenarbetare anlitades och fanns på plats under flera veckor för att arbeta med exteriören som även kompletterats med detaljer i koppar och trä runt fönster- och entrépartier. Strax intill själva kyrkobyggnaden reser sig det 25 meter höga klocktornet. Också det i en skulptural form uppbyggd av en betong- och stålkonstruktion. Här döljer sig 23 klockor i olika storlekar från det holländska gjuteriet Petit-Fritsenin som tillverkat kyrkklockor sedan 1600-talet.

Det angränsande torget bjuder in kyrkan i stadsbilden och uppfyller församlingens önskan att fungera som samlingsplats för de boende. Den breda granittrappan som leder upp till entrén fungerar som en utsträckt hand som visar vägen och leder besökaren vidare in i kyrkan.
När jag ber Teemu berätta vad han är mest stolt över när det gäller kyrkan i Kuokkala dröjer svaret.

– Det är att allting fungerar så bra ihop. Byggnaden känns komplett och ingenting kan varken läggas till eller dras ifrån. Jag är också stolt över hur väl samarbetet har fungerat mellan de involverade. Från den mycket ambitiösa och intresserade beställaren, till oss arkitekter och övriga konsulter till alla de duktiga yrkesmän som arbetat på plats med byggnationen.

Teemu berättar att han har en mycket speciell relation till Alvar Aalto. En relation som vuxit sig stark tack vare att han tillbringat mycket tid i Aaltos byggnader, bland annat i biblioteket och kyrkan i Säinäjoki. Min sista fråga, om vad han tror att den finske nationalarkitekten skulle ha tyckt om träkyrkan i Kuokkala, får honom att brista ut i skratt.

– Ärligt talat har jag faktiskt inte en aning!

Helt klart är att det numera är fler än Aaltos många byggnadsverk som lockar arkitekturintresserade besökare till Jyväskylä.

Text Katarina Brandt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration