Helsingfors bygger på höjden

i Helsingfors, Finland

Trä är en viktig byggsten för energieffektiv utveckling.

TVÅ SLITNA HAMNOMRÅDEN i centrala Helsingfors håller på att byta skepnad och ge plats för kontor och havsnära boende. De är en del i stadens strategi att bygga tätare och högre för att slippa exploatera grönområden.

Men den långsiktiga stadsplaneringen handlar också om att främja alternativ till betong.

– Med trä som byggnadsmaterial blir hela livscykeln mer ekologisk, säger Ina Liljeström.

Som projektingenjör i Helsingfors stad håller hon ett vakande öga över de många höghusbyggen i trä som pågår eller är på planeringsstadiet. Och husen behövs – den snabba befolkningsökningen beräknas leda till att antalet invånare år 2025 har ökat från dagens 650 000 till cirka 700 000.

På Busholmen, en av de två gamla hamnarna, närmar sig byggstarten för Wood City, ett helt kvarter i trä som ska stå färdigt 2016. Wood City kommer att omfatta kontor, bostäder, hotell och affärsfastigheter med en total golvyta på 28 000 kvadratmeter.

FÖRRA ÅRET ÄNDRADE regeringen brandskyddsreglerna. Det ledde till att Helsingfors stad kunde höja gränsen för höghusbyggande i trä från fyra till åtta våningar, något som kommer att märkas bland annat på Busholmen.

– Vi ser ett skifte med ökat intresse för träbyggnader och satsningar på samarbete mellan den offentliga sektorn och den privata för att utveckla branschen. Dessutom måste träindustrin förnya sig nu när pappersmassan har dålig lönsamhet, säger Ina Liljeström.

Höga trähus planeras i fler områden i Helsingforsregionen. Både i Hongasmossa och i Kungseken byggs 60 000 kvadratmeter golvyta för 1 500 invånare.

– Staden äger den mesta marken i Helsingfors och kan påverka vad som byggs. Vi vill verkligen satsa på ekologiskt och energieffektivt byggande och alla nya projekt måste därför vara av bästa tänkbara energiklass.

I november 2012 arrangerades en stor träbyggnadskonferens i Helsingfors där bland annat den kanadensiske arkitekten Michael Green gästföreläste. Han var inbjuden för att berätta om sina planer på att bygga fem tjugovåningshus helt i trä i Vancouver och delade med sig av sina träbyggnadsvisioner.

– Jag bor granne med ett redwoodträd som är nästan hundra meter högt, vad är det som säger att vi inte ska kunna bygga lika högt i trä? frågade han åhörarna.

Målet för antalet våningsplan kan sättas ännu högre, avslutar Michael Green, han siktar på 30 våningar.

– Vi måste få människor att förstå att trä håller och är ett säkert byggnadsmaterial även på höjden. När Eiffeltornet stod färdigt förändrades människors inställning till höga byggnader – det handlar om att se nytt och ändra perspektivet.

Trä har fått ett uppsving runt om i hela Finland och intresset för konferensen var stort. Redan nu pågår eller planeras byggen av trähus med sammanlagt 7 000 lägenheter, varav 2 000 i Helsingfors.

UTFORMNINGEN AV HELSINGFORS fick extra uppmärksamhet under fjolåret då staden utsetts till världens designhuvudstad 2012. En titel som delas ut vartannat år av International Council of Societies of Industrial Design (icsid), en ideell organisation som främjar intressen inom industriell formgivning.

Flera träbyggnader lyftes fram under designåret och en arkitekttävling om stadens nya centralbibliotek utlystes. Av de sex förslag som kvalificerat sig till andra omgången förekommer trä flitigt och två av bidragen har fasader av trä. Vinnaren kommer att presenteras i juni 2013. Ett annat resultat av designåret är kulturbastun, som uppförts på Hagnäskajen alldeles vid vattnet. Bastun är helt i trä, öppen för alla och knyter an till den långa finska traditionen med allmän bastu.

I stadsdelen Vik i norra Helsingfors har ett kvarter med flervåningshus i trä, med sammanlagt 103 hyreslägenheter, nyligen färdigställts. De fem husen har socklar och hisschakt av betong, men resten är i trä. Ett färdigt skelett för våningsplan och tak av prefabricerade träelement levererades av finska skogs- och träindustrikoncernen Metsä Group.

Trots Finlands stora tillgång på virke har det länge varit för dyrt att bygga i trä jämfört med betong. Nu är villkoren på väg att jämnas ut tack vare utvecklingen av prefabricerade element.

– På det sättet gick det väldigt snabbt att bygga ramen med våningsplan och tak, bara en vecka per hus, säger Jari Viherkoski, arkitekt på HMV Architects i Helsingfors.

Han fick ansvaret för ritningarna när Metsä Group sökte ett arkitektkontor som kunde delta i bolagets utveckling av metoder för att bygga högt i trä. Helsingfors stad upplät mark och Peab utsågs till byggare.

Alla delar i konstruktionen består av prefabricerat laminerat virke och vilar på en stomme av pelare och balkar. Tack vare att de skivor som används för mellanväggarna är lätta och inte bärande kan de inre väggarna flyttas utan hinder. Det enda som inte kan ändras är placeringen av kök och badrum. Isoleringsmaterialet i husen är trä och gipsskivor. Lägenheterna och trappuppgångarna har brandklass EI 60, vilket innebär att väggkonstruktionen ska kunna stå emot brand i 60 minuter innan elden sprider sig till andra utrymmen. I husen finns också rikligt med sprinklers.

Vik har i flera år varit försöksområde för energieffektivt byggande och boende. Ett brett utbud av skolor, goda kommunikationer, satsningar på solenergi och grönområden lockar många barnfamiljer att bosätta sig i stadsdelen. I området finns också ett äldre kvarter med flerfamiljshus i trä som stod färdigt 1997.

De nya trähusen i Vik är tre och fyra våningar höga. Med den entusiasm för att bygga på höjden som just nu finns i staden tror Ina Liljeström att Michael Greens vision om riktigt höga trähus kan komma inom räckhåll även i Helsingfors.

– Jag tror att man i framtiden kommer att bygga högt i trä här också. När tekniken och lagstiftningen utvecklats kan det bli högre än åtta våningar, säger Ina Liljeström. 

Text Torbjörn Tenfält

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration