Självbärande diagonaler med överhäng

Aula Medica i Solna, Sverige av Wingårdhs

»En vit glasskål med guldstänk, ett triangulärt flätverk i trä runt världens främsta föreläsare.« Arkitekten Gert Wingårdh beskriver Aula Medica på Karolinska Institutets campus i Solna. Aulan är en efterlängtad mötesplats vars fasad sticker ut lite extra, både bokstavligt och bildligt talat.

REDAN 2001 VANN Wingårdh Arkitektkontor tävlingen om att få rita Karolinska Institutets nya aula. Men det saknades finansiering vilket gjorde att arbetet fick läggas på is. Först sex år senare, tack vare en privat donation på 350 miljoner kronor från Familjen Erling-Perssons Stiftelse, kunde projektet aktiveras. 

Flera utformningar och placeringar på campus Solna prövades innan det slutliga läget spikades och i slutet av 2010 startade byggarbetet med ncc som entreprenör. 

Redan på planeringsstadiet bestämdes det att byggnaden skulle ha en djärv arkitektur och iögonfallande form. Nu, direkt efter invigningen, ser Aula Medica stor ut jämfört med de andra byggnaderna på campus, men områdets siluett håller på att förändras. Laboratorieanläggningen Biomedicum växer fram bredvid aulan och sjukhuset Nya Karolinska Solna, som tar form på andra sidan Solnavägen, antar gigantiska proportioner. 

– Formen är ett svar på husets placering på området och dess innehåll, säger Jonas Edblad som varit uppdragsansvarig arkitekt på Wingårdhs. När vi blev medvetna om husets koppling till det nya sjukhuset och dess storlek, ville vi göra ett hus som sticker ut och tar plats.

MEST IÖGONFALLANDE ÄR byggnadens böjda och något krökta fasad vars form och geometri står i bjärt kontrast till de låga tegelbyggnaderna på campus. Ytskiktet utgörs av olikfärgade triangulära glaselement som är förankrade i en limträstomme. En komplicerad konstruktion till vilken cirka 15 kilometer österrikiskt limträ i gran använts. Stommen består av primära vertikala pelare och sekundära, horisontella så kallade »kortlingar« och diagonaler mellan pelarna. Systemet med vertikala pelare förbundna med horisontella och diagonala sekundärer ger en fackverkskonstruktion som genom interna kraftomlagringar blir självbärande öppningar i fasaden. För varje våningsplan lutar fasaden mer och mer och som mest 33 grader vilket ger ett överhäng på 23 meter över Solnavägen. Att befinna sig i fakultetsrestaurangen Peken, som ligger högst upp i det rundade hörnet, påminner om känslan av att stå längst fram i fören på ett fartyg. Skillnaden är att havets vågor ersatts mot förbipasserande trafik.

– Vi prövar alltid trä i de nya byggnader vi gör och tittar på hur man kan arbeta med materialet, säger Gert Wingårdh och fortsätter: 

– Trä har många fördelar. Inte minst eftersom en trästomme bara väger en tredjedel av vad en betongstomme gör. Det påverkar både transporterna och grundläggningsarbetet. När man som i Aula Medica har en fasad i glas slipper man kallstrålning då de omgivande träytorna alltid är varma och behagliga. 

Det tjeckiska företaget Fenestra Wieden har levererat både glaselement och limträstomme. Pelarna är prefabricerade i exakta längder och kom till byggplatsen som ett jättelikt plockepinn.

– Den största utmaningen var att cnc-fräsa limträelementen med sådan noggrannhet att inga justeringar skulle behöva göras på plats, det var ett digert precisionsarbete. Vid montaget gav det oss en tolerans på plus minus två millimeter för varje pelare, berättar Jakub ˇRehák på Fenestra Wieden.

Fasadens geometriska »skinn« täcker en yta av 6 000 kvadratmeter och består av lika många triangulära element i glas. Visuellt har sex olika sorters kulörer av glas använts för att framhäva trianguleringen. Glaselementen bygger på en modifiering av ett fasadsystem där den bärande aluminiumprofilen är borttagen. Kvar är endast den yttersta delen som tar dränage. Glaset sitter utanpå och är fäst i aluminiumdelen som i sin tur är skruvad på limträstommen. 

FASADKONSTRUKTIONEN ÄR SEPARERAD från byggnaden, som kan röra sig fritt utan att fasaden påverkas. Även om den övergripande formen är dubbelkrökt, är fasaden inte byggd som en äkta dubbelkrökning eftersom alla limträpelare är raka och glaselementen plana. 

– Fasadens koppling till stommen var en utmaning, berättar Per Odebäck som varit ansvarig för fasadprojekteringen på Wingårdhs. Särskilt vid den kraftiga lutningen, där bjälklaget rör sig upp till sex centimeter vertikalt medan fasaden inte gör det. Anslutningen skulle dessutom klara både brand- och ljudkrav, vilket krävde en intrikat teleskopanslutning

Byggnadens utsida talar ett språk och insidan ett annat, menar Gert Wingårdh som liknar det vid två världar där den inre är betydligt mycket mjukare än den yttre.

– Inne i Aula Medica finns ett grundanslag som jag tror att vi skandinaver gillar. Det är ombonat, varmt och mysigt och inredningen i trä ger associationer till skeppsbyggeri. Precis så vill jag ha det. Det här är en byggnad där man ska känna sig välkommen och behaglig till mods.

Interiört återkommer trianguleringen från fasaden på flera platser. Panelundertaket i foajén har utfrästa linjer vars triangelmönster vittnar om en yrkesskicklighet och ett precisionshantverk utöver det vanliga. Väggarnas lätta och luftiga panel i vitlaserad furu förstärker husets nordiska karaktär liksom golvet i rökt och vitlaserad ek. Det är ssc Group i Skellefteå som tillverkat och monterat all fast inredning. Trots att man gärna tar sig an komplicerade projekt, medger företagets vd Peter Forssell att Aula Medica inneburit en utmaning lite utöver det vanliga. 

– För våra montörer handlar det om millimeterprecision för att allting ska stämma. Vi gör inga större efterbearbetningar på plats. Därför är montaget som att lägga ett jättestort pussel där alla bitar ska passa perfekt. Jag är oerhört stolt över slut-resultatet och det här är i särklass vårt finaste referensprojekt, som kommer att skicka bra signaler ut i världen när det gäller både exteriört och interiört träanvändande. 

Aula Medica är certifierad enligt eu GreenBuilding och Miljöbyggnad. Det är två klassificeringssystem som lanserats för att påskynda energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. Kravet för att bli GreenBuilding-certifierad är bland annat att energianvändningen ska sänkas med 25 procent eller att byggnaden ska dra 25 procent mindre energi än de krav som ställs i Boverkets byggregler. 

I certifieringen Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld beroende på byggnadens kvaliteter när det gäller energi, inomhusmiljö, och material-val. Aula Medica är certifierad på silvernivå vilket betyder att byggnaden framför allt uppfyller krav på mycket effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet.

GENOM BLAND ANNAT visionen Skogsriket, som sedan 2011 drivs av Landsbygdsdepartementet, där just träbyggande är ett av fokusområdena, har regeringen signalerat att man vill se ett ökat träbyggande i Sverige. En vision som Gert Wingårdh gärna bidrar till att förverkliga.

– Trä är ett både hållbart och uthålligt material som vi har god tillgång på. Dessutom känner de flesta en omedelbar närhet till trä vilket därmed ger en låg tröskel för att ta till sig träbyggnader och använda dem. Jag ser egentligen inte några gränser för vad man kan använda trä till, vilket Aula Medica är ett bra exempel på.

Text Katarina Brandt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration