Hotell i stormens öga

Fogo Island Inn i Fogo, Kanada av Saunders

FRÅN SKYN SER hotellet Fogo Island Inn ut om ett liggande X. Yttersta delen på strukturens ena ben svävar över mark och stödjs av trästyltor. Styltorna påminner om skeva pinnar från en koja i skogen och är en noggrant planerad visuell detalj. Den sägs förkroppsliga lokalbornas säregna humor av lika delar kvickhet och övermod – vilket är ett resultat av den uppfinningsrikedom som sedan generationer varit befolkningens överlevnadsstrategi. För trots Nordatlantens vilda bultande utanför dörren uppges alla stöd vara överflödiga, hotellet med sina 29 rum är så skickligt utformat att stabiliteten inte påverkas.

Entrén ligger på hotellets baksida, vilket är typiskt för många traditionella hem på Newfoundland. Två stora röda dörrhandtag i trä markerar ingången och utgör en färgklick på den annars vita fasaden. Handtagen är handplockade av arkitekten Todd Saunders, han ville att det första som varje besökare rör vid är handgjort.

Anläggningen är rest med stålstomme och klädd med svartgran som vuxit i trakterna runt Fogo. Eko- och miljömedvetenhet har varit en röd tråd genom hela projektet. Regnvatten som träffar taket leds till källaren där det samlas i cisterner, filtreras och används till spolvatten i toaletterna samt även som en värmesänka. Solpaneler ger varmvatten för golvvärme, tvätt- och köksutrustning.«

w| saunders.no

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration