Naturum mellan himmel och hav

Naturum Vänerskärgården-Victoriahuset i Kållandsö av White

De uppbrutna träfasaderna på Naturum Vänerskärgården-Victoriahuset påminner vid en första anblick om vass. Huset, med sina böljande former, dramatiska draperingar och stora glaspartier är ett hantverk i stor skala – som utmanar sin granne, Läckö slott, på ett alldeles eget vis.

MED STOR SJÄLVKLARHET reser sig Läckö slott över omgivningarna vid Vänerns unika natur- och kulturmiljö. Slottet ligger på en platå och med alla sina tinnar och torn, och sin vitputsade fasad, tronar det likt ett sagoslott invid sjöns mörka vatten. Slottet har dominerat platsen sedan 1600-talet. Men för knappt ett år sedan fick barockbyggnaden konkurrens. Naturum Vänerskärgården-Victoriahuset blev en ny granne. Storleksmässigt är detta naturum underordnat slottet, men det tar ändå stor plats. Dels för att det är en stor byggnad på 1 275 kvadratmeter och dels för att den ligger så öppet i landskapet – och för att arkitekturen drar ögonen till sig.

Ulla Antonsson, Pär Andréasson och Mattias Lind på White i Göteborg är arkitekterna bakom byggnaden. Tillsammans med sina kollegor på arkitektbyrån har de uppfört sju av de nio naturum som skapats i Sverige under det senaste decenniet. I arbetet med naturum Vänerskärgården-Victoriahuset har de velat sammanföra platsens kulturella särdrag med dess unika naturvärden och de har lyckats kombinera slottets barocka formspråk med skärgårdens vass och drivved.

Huset är format som en femhörning med fasadytor av vertikala träribbor och stora glaspartier. Fasaden består av två träskikt. En inre träpanel, som är del av byggnadens egentliga klimatskärm, skyddas på traditionellt vis av plåtavtäckningar i överkant. Det yttre skiktet består av träribbor med olika djup och bildar en hinna som fritt sveper runt byggnaden, förbi glaspartier och upp över takfoten. Dessa ribbor skapar en varierande genomsiktlighet. Ur flacka betraktningsvinklar syns endast vissa ribbor och kvällstid silas glaspartiernas ljus mellan dem. Allt utvändigt trä är av linoljeimpregnerad furu. Impregneringsmetoden tillåter att träribborna avslutas med exponerat ändträ, vilket ger en enkelhet i detaljeringen.

– Linoljeimpregneringen ger ett långsiktigt rötskydd men vädrets påverkan kommer som alltid att påverka materialet och så småningom ge byggnaden ytterligare en dimension. Träytorna kommer att blekna, mest i soliga väderstreck. Fasaden kommer därför att åldras olika i olika väderstreck. Den fasadpanel som draperar naturum har en mycket kraftig relief. Det betyder att panelen på en och samma fasad vänder sina exponerade ytor mot tre väderstreck samtidigt. På så vis blir samtliga fasader präglade av varierande åtkomst från solen och fuktens påverkan. Draperingen blir därför dramatisk, säger Ulla Antonsson.

FASADENS RIBBOR FÖLJER med in och klär väggar och balkongräcken på övre plan. All interiör domineras av obehandlad gran, som är monterad på väggar av brunbetsad byggply­wood. Även golven består av trä, industriparkett i ask, vilket ger en fin bas åt rummet. Allt trä är brandskyddsimpregnerat på fabrik.

– Dagens brandskyddsimpregnering förändrar inte det vis­uella uttrycket. Det syns inte alls. Därför är impregnering ett mycket gott alternativ till att föra in helt nya tekniska system såsom sprinklers i byggnaden, säger Pär Andréasson.

Akustiskt sett är träribbor av olika djup och innerväggarnas rundade hörn perfekta. De bryter ljudet och skapar en dämpad ljudmiljö vilket är nödvändigt eftersom utställning och restaurang samsas i samma yta.

Undertaket ser inte ut som ett vanligt undertak men det fungerar på samma sätt. Det består av flätad obarkad pil från Halland vilket ger associationer till den intilliggande skogen, och till de många flätade korgar som finns i slottsträdgården. Korgarna, liksom taket, är flätade av trädgårdsmästarna på Läckö slott. De lite större bärlagen består av hassel från Kållandsö.

– Ett naturum är ett besökscenter och en utställningsbyggnad där traktens unika naturvärden ska belysas, samtidigt som den kultiverade slottsmiljön och dess historia ska ges plats. Vi hittade det flätade obarkade materialet i slottsträdgården. Där fann vi även hantverkarna som utför denna konst. Förälskelse uppstod och vi såg framför oss ett hantverk i stor skala som sällan ges plats i modernt byggande, säger Ulla Antonsson.

Alla installationer, all belysning samt absorbenter ryms ovanför undertaket. Behöver något underhållas särar man på flätverket, gör vad man ska och drar sedan allt på plats igen. Allmänbelysningen silas ner mellan flätningen och får ett speciellt glitter. Undertaken avslutas en bit från innerväggarna och de belyses med släpljus. Denna detalj förstärker känslan av att planlösningen består av friliggande volymer. I plan påminner de om kobbar och skär.

BYGGNADEN ÄR PLACERAD alldeles intill Vänern, mellan en anlagd karpdamm och landskapets karaktäristiska långsträckta kullar. Att den placerades just där är ett resultat av att projektet försenades avsevärt, efter den arkitekttävling som White arkitekter vann 2008. Whites ursprungliga förslag hette Tallspråk och var en låg byggnad som poetiskt kilats in mellan tallarna i skogen en bit in i landet. I förslaget hade naturumet ett tydligt golv och ett lika tydligt tak, med stora runda hål i. Hålen var avsedda för tallarna som fanns på platsen då naturumet skulle byggas runt träden.

Det finns inga likheter mellan Tallspråk och det idag uppförda naturum som invigdes i maj 2013. Detta beror på att ursprungsförslaget var betydligt mer komplicerat att konstruera än man trott, kostnaderna skenade och beställarna, Naturvårdsverket och Statens fastighetsverk, blev tveksamma. Det behövdes mer pengar. Lokala finansiärer kom att bidra med mer – men på ett villkor: pengarna skulle öronmärkas för 15 övernattningsrum. Kravet ledde till att projektet fick en helt ny riktning, och storlek.

– Det gick inte att genomföra projektet med det utökade programmet på den gamla tomten. Man sörjer alltid en idé som inte blir genomförd men ibland är det bättre att börja om, säger Ulla Antonsson.

Hon hade rätt, det var bättre att börja om. Det skulle ju visa sig att förutsättningarna blev ännu bättre än tidigare när beställarna återkom med den nya tomten, läget var sådant som arkitekterna aldrig vågat drömma om. Med tillgång till den nya markanvisningen skapades det nya konceptet där hänsyn togs till finansiärernas krav på övernattningsrum samt till en snålare budget.

Inför uppförandet av naturumet gjordes en lokaliseringsutredning då man undersökte huruvida byggnaden skulle ligga placerad in mot berget, nära vattnet eller däremellan. Då detta naturum i första hand ska förmedla Vänerskärgårdens unika naturvärden övervägde argumenten för dagens placering. Byggnaden skjutsades ut en bit i vattnet för att få en tydlig logik. Formen knådades för att ge byggnadens funktioner utblickar som överensstämde med dess funktion. Restaurangen vänder sig mot Läckö slott medan utställningsytan har utsikt över Sveriges största sjö och dess omgivande naturreservat, samt mot nationalparken Djurö. Övernattningsrummen ligger på övre plan.

Trots det hyllade resultatet kan läget, mitt i vassen i vattenbrynet, uppfattas som godtycklig och arkitekturintresserade besökare har frågat sig: borde byggnaden inte gå att vrida lite?

– Byggnadens exakta placering öppnar för en idé om att skapa en rak entréaxel från söder till Läckö slotts huvudentré. Denna axel blev bara delvis genomförd söder om slottet men placeringen av naturum håller denna tänkta axel – direkt väster om naturum – fri, så att man inte bygger bort denna kittlande framtida möjlighet, säger Mattias Lind och fortsätter:

– Med den vridning som byggnaden har vänder den en smal »gavel” mot slottet. Detta för att den visuella påverkan på slottsmiljön skulle vara så liten som möjligt. Samtidigt kan slottet betraktas från hjärtat av naturum genom ett urtag i bjälklaget som ligger över receptionen.

PRECIS SOM SLOTTET är naturum Vänerskärgården-Victoria­huset rest på en platå, men i det här fallet utgörs platån av ett väl tilltaget trädäck som trappar sig ner mot Vänerns vattenyta. En av de största utmaningarna i projektet bestod i att konstruera den bärande stommen för trädäcket som till synes svävar över Vänerns strand. Förutsättningarna tillät bara att två plintar fick förläggas i vatten och resten på land. Lösningen på problemet blev ett stålfackverk med hängslade stålbalkar som primärstomme.

Allt trä i bryggan, såsom balkar och trall, är utförd av samma trä som fasaden, linoljeimpregnerad furu.

– Detta trä uppfyller alla våra krav, såsom lång livslängd, minimalt underhåll, vackert åldrande, blottat ändträ, nordiskt barrträ och att det är ekonomiskt och miljövänligt. En kvalité är också att allt trä exteriört kunde vara av samma sort, säger Ulla Antonsson.

Text Annika Lagerberg Munter

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration