Vinkelrät design av återvunnet trä

Trä-konstruktion I & II i Tokyo, Japan av FT Architects

JAPANSKA ARKITEKTFIRMAN FT Architects ligger bakom utformningen av två nya sporthallar på Kogakuin University campus i Tokyo. Uppdraget var att skapa lättillgängliga och inspirerande utrymmen för studenterna att aktivera sig i. De skulle vara fria från pelare och kolonner, billiga att konstruera och resas av lokalt virke. Lösningen blev att skapa två hallar med självbärande takkonstruktioner av virke som sorterats bort från andra byggprojekt.

Hallen som syns på bilden ovan används för så kallad Kyudo, japansk bågskytteträning. Invid denna sporthall finns ytterligare en hall som är identisk i storlek, 7,2 meter x 10,8 meter, och som är rest med samma konstruktionsprinciper. Ändå upplevs hallarna helt olika på grund av deras olika strukturella och rumsliga utformningar.

För att uppnå utrymmen utan pelare, med hjälp av billiga byggnadsmetoder, var det nödvändigt att ta fram nya innovativa idéer för hur trä kan användas. Nyckeln till framgång blev att skapa ett gallerverk av träramar tillverkade av smäckert spillvirke från ett lokalt möbelsnickeri. För att säkerställa att varje gitter endast bestod av vinkelräta element krävdes minutiös noggrannhet vid montering. Bultar och muttrar håller samman träramarna.

Den andra hallen används för boxningsträning och är rest med samma principer. Dock upplevs den inte som lika smäcker. Dess gitter har organiserats som en trappa i linje med sadeltaket och träet är mycket grövre.«

w| fta.gotohp.jp

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration