Hållbara hem bland trädkronorna

Emils Backe i Trosa, Sverige av Widjedal Racki

Emils Backe erbjuder ett liv bland trädtopparna. 26 trähus på styltor ska uppfylla visionen om ett boende i harmoni med naturen.

STRAX UTANFÖR TROSA centrum, 40 meter över havet, reser sig Emils Backe, ett vidsträckt landskap med skogar och fält i Södermanland. Sikten är fri över hamnin­loppet och Tureholms­viken. Tallar och ekar stretar mot himlen och marken är täckt av ljung, blåbärsris och mossklädda stenhällar.

En dag ska här stå 26 hus, varav ett hittills har byggts. Ändå förblir miljön intakt. Initiativtagaren Erik Hedenstedt, Ekologiska Byggvaruhuset, har tillsammans med arkitektstudio Widjedal Racki lyckats förverkliga sina föresatser om att bygga energisnåla hus i miljövänliga byggmaterial, både med nyskapande arkitektur och i samklang med naturen.

– Tomterna är skapade utifrån platsens egna förutsättningar, säger arkitekten Håkan Widjedal och berättar att projektet tog avstamp i en fråga: Hur bebygger man en tomt utan att bygga bort den?

Svaret fanns i Kalifornien, där den svenska arkitekten Greta Magnusson Grossman ritade och uppförde stylthus på 40- och 50-talen. Hus som ligger högt ovanför marken behöver ingen omfattande grundläggning eller bergssprängning.

− Jag har alltid gillat trädkojor. Varför inte bo så på riktigt? När träden slår ut känner man verkligen att man bor bland trädtopparna, säger Erik Hedenstedt.

AMBITIONEN HAR SÅLEDES från början varit att skapa ett boende där människan ska kunna leva nära den omgivande naturen. Därför har bostädernas inre kärna och den omgivande naturen knutits samman via yttre zoner. Generösa terrasser och balkonger i tåligt lärkträ går runt hela huset och naturliga höjdskillnader ger varje hus fri utsikt mot söder. Spaljéer och glaspartier skapar balans mellan öppna ytor och behovet av avskildhet.

Varje hus bärs upp av tolv massiva limträ­stolpar som är upp till tio meter höga. De har injekterats i berget med pågjutna minimala betongplintar följda av 30 centimeter höga stålskor. Att göra resten av konstruktionen i stål var aldrig aktuellt.

− Vi ville skapa ett ekoboende. Då var det självklart att använda trä. Limträ står också bättre emot brand. Även om en skogsbrand skulle rasa under husen tar det lång tid innan stolparna ger med sig, säger Erik Hedenstedt.

STOMMEN ÄR EN VIKTIG DEL av intrycket och tillåts ta för sig rejält. De grova, järnvitriolade limträpålarna övergår i huskroppens robusta, falusvarta limträpanel.

För att inte skapa köldbryggor genom isolerskiktet har så mycket som möjligt av den bärande stommen lagts på utsidan av huskroppen. Det starka skelettet omsluter den välisolerade kärnan och bär upp balkonger och terrasser runt hela bostaden.

− I alla rum som kräver uppvärmning har ytorna hållits tillbaka, medan övriga delar av huset har gjorts desto generösare, säger Håkan Widjedal.

Husen värms upp av områdets sol- och biovärmeanläggning, som ägs av de boende. Alla husens solpaneler är samlade på en plats och värmen leds från en stor gemensam pelletspanna in i husen via en nedgrävd kulvert.

Erik Hedenstedt är nöjd över att ha genomfört sin dröm och i sinom tid ska han själv bosätta sig i ett av stylthusen.

− Bara det är fantastiskt. Vi har löst allt som skulle lösas och inte ändrat på vår grundtanke.

Text Johan Bentzel

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration