Naturlig luftning

HygroSkin i Orleans, Frankrike av Achim Menges

ATT TRÄ ÄR ett levande material blir tydligt när man särskådar paviljongen HygroSkin som ställs ut på frac Centre i Frankrike. Här används trä som ett naturligt, väderlyhört material som anpassar sig till omgivningens temperatur och luftfuktighet.

Arkitekten bakom projektet, Achim Menges, har i samarbete med sina kollegor på Stuttgarts universitet i Tyskland låtit sig inspireras av naturens egna dynamiska system som interagerar med klimatpåverkan. Särskilt har de studerat grankottars hygroskopiska beteende.

Baserat på träets elastiska vävnad har koniska ytor skapats av initialt plana plywoodskivor, dessa är lastbärande men täcks av en tunn trähud som absorberar luftfuktighet. Den konkava ytan på varje öppningsbar modul är så väderkänslig att den vidgar och sluter sig i direkt återkoppling till lokala väderomslag.«

w| achimmenges.net

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration