Trä är framtidens material

Forté living i Melbourne, Australien av Lend Lease

Säkert, effektivt och hållbart – trä är framtidens material – nu erövrar det världens höga hus.

VÄRLDENS HÖGSTA BOSTADSHUS i trä uppfördes nyligen i Australien – av korslimmat virke, på elva månader. Tio våningar fördelat på drygt 32 meter.

Idag bor hälften av världens befolkning i städer. År 2040 beräknas siffran vara 75 procent. När framtidens städer ska byggas kommer det därför även fortsättningsvis behövas stora och höga byggnader – men hur ska det gå ur ett hållbart perspektiv?

Kanadensiske arkitekten Michael Green höll för ett år sedan en uppmärksammad föreläsning, ett så kallat TED-talk, där han berättade om sin gröna framtidsvision med städer byggda av höghus i trä. Greens resonemang tar avstamp i en ödmjukhet inför den roll som stål och betong länge spelat som byggmaterial men att det – ur ett hållbarhetsperspektiv – är dags att tänka vidare.

I Melbourne, Australien, har man gjort just det. På Bourke Street, inte långt från vattnet i Victoria Harbour, reser sig ett tio­våningshus på över 32 meter. Så långt inget konstigt. Men byggnaden – med namnet »Forté« som betyder »stark« – är världens högsta bostadshus i trä. För att klara av tyngden och de vibrationer som ett högt hus varje dag måste utstå består Forté av ett material som är betydligt kraftfullare än vanligt timmer. Byggentreprenören Lend Lease som ligger bakom Forté valde, efter tre års studier och tester, paneler av korslimmat trä, så kallat KL-trä. Träpanelerna är av europeisk gran och tillverkades i Österrike.

– Vi valde materialet framförallt av tre anledningar: säkerhet, hållbarhet och effektivitet. Risker förknippade med traditionella byggarbetsplatser minskar, främst på grund av att de högriskaktiviteter som utförs i samband med konventionell konstruktion istället utförs i en kontrollerad fabriksmiljö. Detta innebär en renare, säkrare arbetsplats. Materialet är också mer hållbart och har potential att bli ett koldioxidnegativt byggmaterial. Varje ton bearbetat trä binder ungefär 1,6 ton koldioxid. Och eftersom man kan arbeta med stora prefabricerade paneler kan det avsevärt minska byggtiden, säger Andrew Nieland, chef för Timber Solutions på Lend Lease.

ATT RESA TRÄKONSTRUKTIONEN tog bara 38 dagar och krävde endast sex byggarbetare. Efter elva månader stod hela byggnaden klar. Fortés gatuplan är det enda som är gjort i betong och här ligger diverse butiker. Att ha en betonggrund ger inte bara stabilitet åt byggnaden utan säkerställer även avståndet mellan träkonstruktionen och marken vilket ger skydd mot termitangrepp. Samtliga nio våningsplan ovanför är i trä – från väggar och tak till hisschakt och trappor. Utöver korslimmat trä används Boral Silkwood, ett ytbehandlat trägolv tillverkat av Blackbutt, ett slags eukalyptusträd.

Även om det är relativt vanligt med träkonstruktioner i Australien så var Forté något nytt. Byggnaden innebar en pionjärsresa och flera externt inblandade i projektet var länge kritiska.

– Vi fick kämpa i motvind under i stort sett hela processen. Men genom att hela tiden arbeta nära myndigheter, banker, försäkringsbolag och andra intressenter gick det bra. Byggnaden godkändes till slut på alla nivåer och samtliga lägenheter såldes och alla butikslokaler hyrdes ut.

ANDREW NIELAND MENAR att det är viktigt att inte se materialet trä bara som ett substitut för konventionella material, utan något som förändrar och förenklar hela byggprocessen.

– Byggnadskonstruktioner modelleras i auto-CAD och skickas sedan till en tillverkare. Detta gör att man får fullständig kontroll över ett projekt från idé till färdigställande. Logistik, leverans och installation är alla planerade i förväg, vilket resulterar i färre beslut och därmed färre fel på plats. Och det blir mindre spill. Materialrester som ändå blir över återanvänds som biomassa för uppvärmning och elproduktion.

FLERA AV SKEPTIKERNA hade frågor som kretsade kring byggnadens brandsäkerhet och hur den skulle klara sig mot väder och vind. Svaret är att de stora träpanelerna är svåra att antända, och om de fattar eld så brinner de långsamt (ungefär två centimeter förkolnar på 30 minuter) samt på ett sätt som gör det enkelt att förutse förloppet. Förkolningen skapar dessutom ett skyddande lager för träets kärna. För att skydda byggnadens fasad mot regn och allmänt slitage utarbetade Lend Lease ett system av plåtskärmar som tillsammans med en ångspärr skyddar mot fukt.

Forté är en del av ett större miljöprojekt i området runt Victoria Harbour. Här finns den högsta koncentrationen av så kallade Green Star-certifierade byggnader i Australien. Lend Lease har också byggt närliggande The Docklands Library and Community Centre som består av tre våningar – även det konstruerat av trä.

Miljötänket går som en röd tråd genom Fortés 1 730 kvadratmeter. Byggnaden består av 23 energieffektiva lägenheter vars balkonger alla har en liten grönsaks­odling. Träväggarna fungerar naturligt temperaturreglerande, de ger svalka under varma sommardagar och behåller värmen i lägenheterna vintertid. Regnvatten tas till vara och används för spolning i toaletter och sprinklersystemet. Belysningen inne i huset består av LED-lampor och de flesta lägenheter utnyttjar naturligt ljus i så stor utsträckning som möjligt.

– Det finns en vilja inom fastighetsbranschen att gå mot ett säkrare, mer hållbart och effektivt sätt att bygga. KL-träkonstruktioner kan leda utvecklingen och göra förbättringar inom samtliga områden och samtidigt leverera en högkvalitativ produkt för slutkonsumenten. Forté erbjuder välplanerade, bekväma lägenheter som inte kostar en förmögenhet att bo och leva i. Men det mest unika som vi kan ge våra köpare är en produkt som inte bara är bra för dem, utan även för miljön, säger Andrew Nieland.

Text Erik Bredhe

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration