Historien kan ge träbyggandet fart i Kina

Land Experience Center i Xian, Kina av Aedas

I Kina, världens största byggmarknad, har trä länge varit ett förbisett material. Nu är ett skifte på gång. Land Experience Center i Xian pekar mot en spännande framtid.

XIAN ÄR HUVUDSTAD i Shaanxiprovinsen i nordöstra Kina och grundades för över 3 000 år sedan. Under en tredjedel av den tiden har Xian också varit kinesisk huvudstad. Tretton dynastier har haft sitt säte här, men i början av 900-talet förlorade staden sin betydelse.

I dag har Xian en nyfunnen status som en av Kinas tre mest populära turiststäder. Det har gett ett förnyat självförtroende och ett ekonomiskt uppsving. I staden finns bland annat den världsberömda Terrakottaarmén, som upptäcktes så sent som för 40 år sedan.

Land, en av de större fastighetsutvecklarna i regionen, har nyligen låtit uppföra ett interaktivt upplevelsecentrum, Land Experience Center (LEC), där företaget kan presentera sina visioner och utvecklings­planer för stadens centrum och samtidigt marknadsföra sig självt. Den invändiga golvytan är ungefär 2 200 kvadratmeter. Här finns en utställningshall, ett aktivitetsrum, administrationskontor samt en separat utställningsflygel. Men det som slår besökaren först är den iögonfallande skulpturala exteriören. Den böljande skepnaden har formgivits för att samspela med det omgivande, svallande landskapet och den bakomliggande staden. Land Experience Center ligger i skarven mellan den gamla stadskärnan och de framväxande moderna områdena och blir som en port dem emellan, liten och intim men ändå generös i sitt urbana utförande.

Tanken är att byggnaden ska återspegla Xians dynamik och dubbla identitet, en stad rik på historia som samtidigt strävar ambitiöst mot framtiden, förklarar den ansvariga designchefen Ping Jiang på arkitektfirman Aedas, som har ritat upplevelsecentret.

− Vi kämpade hårt för att hitta en nutida tolkning av arkitekturen i denna kejserliga stad. Vi letade efter tecken i det provinsiella landskapet, i antika artefakter, i den inhemska arkitekturen med mera. Formgivningen av byggnaden är mer influerad av metoder inom den nutida konsten än specifika byggtrender.

UTÖVER FORMEN STÅR upplevelsecentret ut på ett annat, avgörande sätt. En stor del av byggnaden, inklusive fasaden, är av trä. Det är ovanligt i Kina, där trä än så länge används ytterst marginellt som konstruktionsmaterial. Tonvikten ligger normalt på betong- och stålbyggen med glas.

− Men i det gamla Kina fanns det en lång tradition av träbyggande. Det är först i modern tid som det har blivit ovanligt, säger Ping Jiang.

Han är mycket optimistisk inför träets framtid som byggnadsmaterial i Kina. Landet är inte bara den största ekonomin utan också den största byggmarknaden i världen. Det råder brist på byggnadsmaterial och Kina har ett behov av kompletterande material i sitt enorma byggprogram. Dessutom förväntas landet bygga mer hållbart och miljövänligt i framtiden.

− Träets hållbara karaktär och materialets särskilda estetik innebär en unik möjlighet för den kinesiska byggindustrin att ompröva inställningen till träarkitektur. Med allt fler arkitekter och beställare som föredrar materialet har det genomförts en del projekt den senaste tiden.

PÅ DET SÄTTET pekar Land Experience Center också mot framtiden. En viktig del av byggnaden är den framträdande träfanerfasaden. Materialet används över hela paviljongen för att skapa en varm atmosfär. Träfaneren stöds av tjocka aluminiumrör, som har krökts på utvalda ställen för att skapa byggnadens dynamiska geometri. Förutom träpanelen består den exteriöra väggen också av ett vägg- och taksystem i metall med stående fals som kapslar in byggnaden.

Enligt Ping Jiang är det också denna sistnämnda konstruktion som fullgör de krav som ställs på ventilation, akustik och brandsäkerhet. Byggnaden är i huvudsak en stålkonstruktion, dock med tongivande och iögonfallande inslag av trä. Ping Jiang uppskattar att omkring tolv procent av bygg­naden utgörs av trämaterial.

− Det är ett moget system med hög prestanda som används i stor utsträckning i Kina. Upplevelsecentret har dessutom uppförts på en specialkonstruerad plankbädd, som gör byggnaden portabel. Tanken är att den så småningom ska flyttas till en intilliggande park och omvandlas till ett museum för modern konst. Dess relativa småskalighet gör också byggnaden lätt att underhålla, uppger Ping Jiang.

− Den är ju bara två våningar hög, så den kan hållas i skick med en högtryckstvätt.

Text Johan Bentzel

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration