Pragmatisk arkitektur med tydligt uttryck

Sommarhus Husarö i Stockholm, Sverige av Tham & Videgård

Tektonisk rationalitet i kombination med en tydlig rumslig idé. Det var utmaningen när Martin Videgård ritade sitt sommarhus på Husarö.

ÅT NORR: DEN silverglittrande Östersjön möter himlen. Åt söder: en kuperad naturtomt med resliga tallar som silar sommarsolens strålar. På Husarö i Stockholms ytterskärgård, ligger ett 180 kvadratmeter stort sommarhus på en mäktig berghäll. Sommarhuset är arkitekten Martin Videgårds eget. Han är själv uppväxt på ön under barndomens somrar och hans pappa, arkitekt Ragnar Hansson, ritade familjens första sommarhus.

När Martin Videgård själv bildade familj, idag med fru och tre barn, väcktes tanken på ett nytt sommarhus på tomten.

– Jag har alltid vetat att man kan bygga ett större hus uppe på berget och har provat många skissförslag genom åren, säger Martin Videgård.

Stockholms skärgård har en stark byggnads­tradition med naturen som utgångspunkt och trä som självklart byggnadsmaterial. För Martin Videgård var utmaningen med sommarhuset att utgå från detta förhållningssätt till naturen och träet som material.

– Samtidigt ville jag göra en samtida omtolkning som utgick från dagens behov, det vill säga en saklig och pragmatisk arkitektur med ett tydligt uttryck

– Att möta en relativt låg budget och önskan om ett underhållsfritt hus var också styrande förutsättningar, säger Martin Videgård.

Huset ligger längst in i en norrvänd vik på en kuperad tomt. Högst upp på berget finns en plan yta, ett givet läge för huvudbyggnaden. Martin Videgård började skissa på huset 2008 och det stod klart fyra år senare. Några av utmaningarna, förutom att hitta lokala hantverkare och planera transporter till en avlägsen plats, var att hitta en rationell konstruktionslösning som samtidigt öppnade för en tydlig arkitektur.

HUSETS STOMME ÄR i massiv furu och står på en enkel plintgrund. Insidan är klädd med ljus björkplywood, utsidan i dubbelfalsad mattsvart plåt i varierande bredder. Tre större skjutglaspartier av massivträ med skyddande omfattningar av cederträ skapar entréer och access till uteplatser och berghäll.

– En bärande rumslig idé var att förstärka våningsplanens karaktär; en horisontell och öppen och social bottenvåning med en mer avskild och vertikal övervåning, säger Martin Videgård.

För honom och familjen, som till vardags bor i en lägenhet i Stockholms innerstad, blir sommarhuset en tydlig kontrast.

– Vi har ofta gäster på besök i sommarhuset, då blir det öppna bottenplanets stora rum en bra plats att umgås i.

Bottenvåningens kvadratiska planform med en inre friliggande volym, vilken rymmer kök, badrum och trappa, skapar ett antal öppna rumssekvenser som riktar sig ut mot naturen och fångar ljuset via ett antal rumshöga skjutglaspartier. Ovanvåningen har två sovrum och längs med hela taknocken löper ett takfönster som förstärker den avskilda och vertikala känslan.

– Ljuset blir väldigt speciellt, det känns nästan som att man är utomhus när man är  på ovanvåningen, säger Martin Videgård.

Han och hans kollega Bolle Tham har genom åren ritat många uppmärksammade och prisbelönta projekt. Gemensamt för dessa byggnader är att de alla springer ur en noggrann analys av den specifika platsen och beställarens behov och möjligheter.

– Det är en metod som genomsyrar även denna byggnad, säger Martin Videgård.

TEXT Caroline Engvall

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration