Slanka balkar gav svängd bro

Träbro i Stockholm, Sverige av Gösta Olsson

EN HUNDRAÅRIG EK stod i vägen för den planerade gång- och cykelbron i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Med en dos nytänkande, slanka balkar och dubbel limning kunde den svänga förbi trädet. Sedan juni 2014 finns den trettio meter långa gång- och cykelbron. Den är utformad av en arkitektritad platta som i sin tur består av åtta block. Varje block består av elva limträbalkar av gran där varje balk är 45 millimeter bred. Plattan är ritad av arkitekt Gösta Olsson på Exploateringskontoret. Panelen och slitplanken är av kärnfuru.

– Brons horisontalradie är femtio meter vilket innebär att den är kraftigt svängd. Det är balkarnas slankhet och det faktum att de limmats två gånger som gör att vi kunde åstadkomma en så snäv kurva, säger Simon Niva, konstruktör på Martinsons Träbroar.

Läs mer på martinsons.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration