Enorma spännvidder

WIPO konferenscenter i Genève, Schweiz av Behnisch Architekten

Innovativ arkitektur. FN-organet WIPO:s nya konferensanläggning i Genève utmanar betraktaren med sin skulpturala uppenbarelse. En nyskapande arkitektur som hade varit omöjlig utan furu.

NÄR DE 900 delegaterna i FN-organet World Intellectual Property Organization, WIPO, kliver in i sin nya konferensanläggning, tar de också steget in i en nyskapande arkitektur, där trä är det dominerande materialet. Vad kan vara mer passande för en organisation som sysslar med innovation och immaterialrätt?
Placerad mittemellan huvudkontoret och administrationsbyggnaden står den nya konferensanläggningen aningen upphöjd, nästan svävande, en bit från torget Place des Nations, en symbolisk plats för strävan mot världsfred.
Byggnaden kurvar sig uppåt på ett sätt som aldrig skådats förut. Med en övervägande ogenomskinlig struktur ger den ett inåt­vänt, skulpturalt intryck, men är samtidigt ljus och inbjudande med de stora armar som sträcker sig ut för att skapa öppningar mot omgivningen.

UPPDRAGET FRÅN WIPO till arkitektfirman Behnisch Architekten var tydligt: skapa en ikonisk byggnad, som ändå inte uppfattas som för flott. En konferensanläggning som är både funktionell och extremt hållbar.

– Det kan låta motsägelsefullt. Det mest betydelsefulla för funktionen är ju uppvärm-ning och nedkylning, som normalt sett är väldigt energikrävande. Vi valde konstruktionsmaterial med begränsad termisk massa, för att inte få en byggnad som absorberar all energi medan den värms upp till samma temperatur som luften. På så sätt håller vi energianvändningen till ett minimum, säger projektledaren och arkitekten Patrick Stremler.

När byggnaden står oanvänd är ventilationen i princip avstängd. Temperaturen sjunker på vintern och stiger på sommaren. På vintern behöver byggnaden endast värmas upp en kort stund före ett möte. Med upp till 900 personer på plats måste nedkylningen därefter omedelbart kopplas på. Det sker med sjövatten.

Dessutom upplever Patrick Stremler att träet berör och bidrar till att föra byggnaden närmare människorna.

– Folk älskar trä. Det ger överlag bara goda associationer.

En första anblick kan ge känslan av att byggnaden slumpmässigt har fallit ner på platsen. I själva verket är allt noggrant planerat. Tankarna bakom byggnadens uttrycks­fulla form är många.

Enligt Patrick Stremler var den övergripande konceptuella idén att placera ett objekt i ett landskap. På baksidan av de befintliga byggnaderna fann arkitekterna till sin glädje den vackra trädgården, skapad av Roberto Burle Marx på 70-talet, och bestämde sig för att låta landskapet kretsa runt den nya byggnaden hela vägen upp till entrén.

– För att kunna skilja landskap och byggnad åt och skapa en svävande skulptur behövde byggnaden lyfta sina armar från marken, säger Patrick Stremler.
Även interiören påverkade den yttre formen. Av organisatoriska skäl behövde scenen i auditoriet placeras ut mot vägen i stället för in mot WIPO:s befintliga byggnader på andra sidan, vilket ursprungligen också var ett alternativ. Därmed har det sluttande auditoriet och golvets kompakta struktur också hjälpt till att skapa den originella konstruktionen.

De stora öppningarna knyter samman byggnaden med landskapet. Varje sida har utformats utifrån sin närmaste omgivning och ingen är den andra lik.
Huvudentrén vetter mot Place des Nations och vidare mot Mont Blanc-massivets fjälltoppar. Genom öppningen ovanför scenen strilar ljuset in och sprider sig mjukt i lokalen. Placeringen är exakt uträknad för att inget direkt solljus ska tränga in. Den tredje öppningen leder ut till de mer urbana delarna av området.

Furukonstruktionen är unik till både form och storlek. Byggnaden med dess enorma spännvidder har krävt många innovativa lösningar. Konstruktionen har i sin helhet skapats med hjälp av datorgenererad 3D-teknik. Allra svårast var fogarna, som bär såväl böjda delar som spänn-, press- och skjuvkrafter.

– Utmaningen var att få alla belastade element att tåla både spänning och tryck.
För timmer är tryck inga problem. Däremot är spänning svårt, eftersom det endast är möjligt i fiberriktningen. Vi använde ett system kallat Ferwood, som fungerar tillsammans med integrerade stålstänger med bultade fogar. Det täcker alla tänkbara krafter och är lätt att sätta samman på plats, säger Patrick Stremler.

TRÄKONSTRUKTIONEN ÄR inte helt igenom massiv. Golvet och taket i konferenssalen är i massivt trä, men väggarna är ramverks­konstruktioner. Byggnadens struktur har satts samman av korslimmat trä av furu, samt vid vissa särskilt känsliga punkter konstruktionsvirke av högre hållfasthetsklass.
Fasaden har klätts med lärkspån, medan den invändiga beklädnaden består av akustiska paneler av vit gran, lärk och HPL-fanér. För att skapa en god akustik har arkitekterna samverkat med den välrenommerade firman Mueller BBM. Rösterna i konferenscentret måste höras tydligt och klart utan ekoeffekter.

– Vi använde mikroperforerade träpaneler, som är en riktigt bra produkt. Då blir det inga svårigheter med akustiken. Furukonstruktionen är i sig skydd nog mot ljud utifrån, säger Patrick Stremler.

I princip allt trä är hämtat från närregionen, undantaget takplattorna som kommer från Polen. Det har flera fördelar. Transporterna har varit korta, vilket är bra ur klimatsynpunkt. Samtidigt har projektet stöttat det lokala hållbara skogsbruket och hantverket. Förproduktionen av träelementen skedde endast fyra mil från byggplatsen. De sågades ut med en CNC-maskin och monterades för hand.

WIPO stod hela tiden bakom de arkitektoniska idéerna och såg det också som en fördel att byggnaden skulle bli unik i sitt slag. Däremot uppstod vissa svårigheter i samarbetet med konstruktören. Det tog ett tag för alla inblandade att förstå att detta inte var ett byggprojekt som alla andra och att det därför inte fungerade med en konventionell huvudentreprenör. Komplexiteten krävde ett brett spektrum av specialister inom många olika områden.

– I slutändan slutförde vi byggnaden med separata anbud och kontrakt med över 50 olika företag under vår tillsyn, säger Patrick Stremler. 

MATERIALVALET VAR inte givet från början, utan var en följd av de speciella krav som ställdes på byggnaden. Arkitekterna fann ganska snart att trä var det bästa materialet för den tänkta designen.

– Trä är passande med tanke på dagens arkitektoniska uttryck och livsstil. Förr om åren har den här sortens byggnader varit ambassadörer för stålkonstruktioner och ibland betong. Men i dag finns det många exempel som visar potentialen i ändamålsenlig användning av trä, säger Patrick Stremler.
Återgången till traditionella tekniker i kombination med 3D-framställningens nya möjligheter har främjat utvecklingen, som enligt Patrick Stremler har tagit ett stort steg framåt. Han är övertygad om att nya innovationer inom träkonstruktion väntar runt hörnet.

– Vi är bara i inledningsfasen av den här nya sortens genuina träarkitektur i stor skala. Om Eiffeltornet hade byggts i dag, hade det byggts i trä. Utan metallfogar.

TEXT: Johan Bentzel

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration