Trä skapar lugn i Paris

10 Rue Dezobry i Paris, Frankrike av JTB Arhitecture

I hjärtat av Saint-Denis, ett bostadsområde i norra Paris, har en ny byggnad kilats in mellan två äldre flervåningshus. Huset består av tio lägenheter som hyrs ut till socialt utsatta personer. JTB architecture valde trä för en tyst och ren byggarbetsplats med mindre koldioxidutsläpp.

KNARRANDE GOLV ÄR något som kan frambringa helt olika känslor hos olika personer. Vissa suckar tungt och svär tyst för sig själva när de hör den där gistna plankan de tänkt åtgärda i flera år, medan det för andra kan vara precis tvärtom. Ett knarr kan låta hemtrevligt, ett bekant ljud som säger »här bor jag«. De få gånger en planka ger ifrån sig ett ljud i det nybyggda boendet för socialt utsatta i norra Paris, stannar hyresgästerna och tittar ner, lyssnar, och ler.

– De boende känner en trygghet här. Ett lugn. Vare sig de stannar under en kortare eller längre tid. Det är en fantastisk egenskap som trä har, att inge just den hemtrevliga känslan, berättar arkitekt Jean-Thibaut Bernard på JTB architecture.

Den franska arkitektbyrån anlitades av Plaine Commune Habitat, en statlig instans som bland annat ansvarar för att skapa bostäder för socialt utsatta människor. Tre byråer bjöds in till den stängda arkitekttävlingen och slutligen vann JTB architecture. Ett av uppdragsgivarnas krav var att uppförandet inte skulle vara alltför bullrigt utan istället gå smidigt och vara respektfullt mot grannarna i den tätbebyggda stadsdelen. Dessutom ville Plaine Commune Habitat att projektet skulle vara så miljövänligt som möjligt.

– Vi strök genast förslaget att använda en stålkonstruktion. Det skulle inte fungera med de anvisningar vi fått från uppdragsgivaren. Stål och betong skulle innebära mer buller, längre byggtider och högre koldioxidutsläpp, säger Jean-Thibaut Bernard.

Valet föll istället på en konstruktion av korslimmat trä.

De korslimmade träelementen är tillverkade av gran och består av tre till fem korslimmade träskivor, beroende på om de används till golv, ytter- eller innerväggar. Den fem våningar höga konstruktionen sattes ihop på endast nio dagar, en process som Bernard uppskattar hade tagit 3–4 gånger så lång tid med en konstruktion av stål och betong.

– Genom att använda korslimmat trä, kunde vi vara mycket effektiva i byggets inledningsfas och vi fick snabbt upp husets stomme. Det var viktigt eftersom byggplatsen var svåråtkomlig och vi hade en mycket begränsad yta att arbeta på. Dessutom fick vi en ren byggarbetsplats med lite byggdamm och låga nivåer av koldioxidutsläpp, beskriver Jean-Thibaut Bernard.

Förutom bottenvåningen som består av armerad betong är i stort sett hela byggnaden uppförd i trä. Husets stomme består av betong, men trappor och hisschakt av trä. Att byggnaden till så stor del består av trä är något som kanske inte är uppenbart vid en första anblick. Fasaden har nämligen klätts i metall, en lösning som krävdes för att svara mot säkerhetsföreskrifterna för denna typ av höga hus.

SAINT-DENIS I NORRA PARIS där byggnaden ligger är ett anrikt område som fick sitt namn från Paris första biskop som är begravd här. Flera byggnader är mycket gamla vilket innebar att arkitekterna på JTB architecture behövde förhålla sig till dessa. Utmaningen var att skapa ett modernt hus som smälte in i ett gammalt område.

– När man promenerar längs med gatorna i Saint-Denis lägger man märke till att husen har ganska olika dimensioner. Inte minst olika höjd. Det gällde även de byggnader som vårt våningshus skulle placeras mellan. För att smälta in fick vi arbeta med en del detaljer, framförallt med fasaden.

Den vågformade fasaden är utformad så för att husets egen stuprörslinje ska linjera med de närliggande husen. Fönstrens storlek och placering är även de utformade för att passa in i grannskapet. Även de klassiska franska fönsterluckorna är på plats.

– Det är helt otänkbart att föreställa sig en byggnad i Frankrike utan fönsterluckor. Det är något som ligger djupt rotat i vår kultur, även moderna byggnader måste ha dem. Luckorna gör att de boende kan få helt mörkt i sin lägenhet, men framförallt kan vi stänga ute extrem värme under sommarmånaderna.

Huset består av tio lägenheter med två lägenheter per våning. Badrum och kök är placerade mot mitten av byggnaden för att effektivisera avloppssystemet. I kontrast mot den skyddande och relativt stängda fasaden öppnar samtliga lägenheter upp sig med en balkong mot den lugna innergården. Detta för att maximera hyresgästernas boendeareal, lägenheterna är relativt små för att hålla hyrorna på en låg nivå. Från balkongerna ser hyresgästerna ner på trädgården, ett område som de hjälps åt att underhålla.

– Alla som bor här arbetar då och då i trädgården, vilket gör att vi inte behöver någon trädgårdsmästare. Det är ytterligare ett sätt för oss att hålla hyrorna låga. Samtidigt upplever jag att hyresgästernas uppgifter i trädgården gör att de växer som människor, något som är viktigt i den utsatta position de befinner sig.

JEAN-THIBAUT BERNARD TYCKER att byggnadsprocessen gick mycket smidigt. Den snabbhet och precision som en konstruktion av korslimmat trä erbjuder var den enskilt största faktorn till detta. Viktigt var även att samarbetet mellan arkitektkontoret, uppdragsgivarna och konstruktörerna gick friktionsfritt. Lyhördhet, samarbetsvilja och förståelse för att olika parter kan ha olika synsätt gjorde projektet lyckat. Han tror att fler projekt liknande det JTB architecture uppförde i Saint-Denis kommer behövas i framtiden.

– Frankrike är i akut behov av nya bostäder, särskilt den här typen som vi byggde nu, menar Jean-Thibaut Bernard.

De nya byggnaderna ska gå snabbt att bygga, byggmiljön ska vara tyst för att inte störa de boende och de nya höghusen bör ge så låga utsläpp av koldioxid och byggdamm som möjligt.

– Att använda trä i större utsträckning är en nyckel i det här arbetet. Men lobbyismen för betongsektorn i Frankrike är stark och svårforcerad. Det som behövs är fler projekt som det här, då tror jag att vi kan visa på alla fördelarna med höga byggnader i trä och vinna mark mot stål och betong.

TEXT: Erik Bredhe

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration