Ålgårds nya träkyrka

Ålgård kyrka i Ålgård, Norge av Link arkitekter

Ålgårds nya träkyrka – en kulturell samlingsplats med öppna armar och fönster mot himlen.

EN DIMMIG DALSÄNKA i kvällssol. Skog och berg så långt ögat kan nå. En flod som sakta, sakta flyter fram långt därnere. Och så plötsligt: en amerikansk fotboll som far genom luften. Den flyger över bergen, högt över granskogen, för att slutligen landa i en pojkes famn, långt ute på en stenig klippavsats. De populära YouTube-filmerna »Kickalicious 1 & 2« satte för ett par år sedan norska Ålgård med omnejd på kartan – men framförallt skickade de klippens huvudperson, Håvard Rugland, till amerikanska NFL och en karriär som amerikansk fotbollsspelare.

Nu har Ålgård och det hänförande landskapet i sydvästra Norge åter fått världens uppmärksamhet riktad mot sig. Den nybyggda Ålgård kyrka är ett arkitektoniskt konststycke som sedan invigningen våren 2015 blivit ett vackert, lågmält landmärke i trakten. På avstånd ser kyrkan ut som ett enormt tält, de vita väggarna och det lutande taket ger intrycket av en lätt, mjuk duk upphängd på stolpar. I ena änden av kyrkan ligger ingången och trapporna är symboliskt riktade ner mot byn. I den andra sträcker sig kyrkan, i en svag båge, upp mot himlen. I en enda dynamisk rörelse reser sig kyrkan ur landskapet, som en naturlig fortsättning på Ålgårds kullar och dalar. Bakom projektet ligger norska arkitektbyrån LINK arkitekter.

– Vi ville ge kyrkan känslan av ett tält för att skapa ett öppet och inbjudande intryck. Dessutom symboliserar det Moses och israeliternas vandring genom öknen. Idén var att skapa en modern tolkning av en traditionell kyrka, säger René de Groot, ansvarig arkitekt.

KYRKAN ÄR INTE BARA till för kristna sammankomster utan fungerar också som samlingslokal för hela samhället. Här finns kontor, grupprum, kafé, rum för bollspel och dans, replokaler med mera. På övervåningen ligger själva kyrkorummet medan övriga aktiviteter sker på undervåningen. Detta ställde höga krav på lokalerna, de olika verksamheterna skulle kunna fungera tillsammans – men också kunna hållas isär.

– Det är separata ingångar till kyrkorummet och till undervåningen. Trappan upp till själva kyrkan är så pass markerad att man förstår att det är »huvudrummet« och lätt hittar dit. Men hur man än vänder och vrider på det är det en och samma byggnad. Vår största utmaning blev därför att hitta en lösning som innehöll alla de funktioner som en modern kulturbyggnad kräver, samtidigt som det skulle fungera som, och ha känslan av, en kyrka. Vi sökte en form med perfekt balans mellan sakralt och användarvänligt, säger René de Groot.
Kyrkans plan är kvadratisk med en diagonal axel. Utformningen styrdes av beställarens önskemål om en kompakt, funktionell och ekonomisk lösning. Genom att använda en kvadratisk bas där undervåningen är delvis nedgrävd lyckades man skapa en smart lösning med korta avstånd och reducerade ytterväggskostnader. Att välja trä som byggmaterial, såväl interiört som exteriört, kändes naturligt för arkitekterna.

– Trä är ett varmt och mänskligt material, vilket passade väldigt bra med den funktionen som Ålgård kyrka skulle ha. Det är dessutom en nordisk tradition att bygga träkyrkor, även den gamla kyrkan som ligger här intill är byggd i trä säger René de Groot.

FASAD, TAK OCH STOMMENS limträbalkar är av gran. Fasaden är målad för att klara väder och vind, samt behandlad med ett brandskyddande medel. Invändigt är kyrkan utrustad med sprinklers för att ytterligare säkerställa brandsäkerheten. Ett vackert ekgolv ligger i kyrkan. Träslaget används även i de vertikala spaljéer som tillsammans med vitmålade gipsplattor utgör innerväggarna. De laminerade balkar som lämnats synliga i innertaket är en av de detaljer som kyrkans besökare lägger märke till allra först. Tillsammans skapar de ett triangelformat mönster som påminner om mönstret i en bikupa. Utformningen har konstruktionstekniska fördelar men även en estetisk och symbolisk funktion. Genom att lägga balkarna på det här sättet får man en styv konstruktion som klarar av att bära upp taket. Men lika viktig är mönstrets symbolik eftersom trekanten inom kristendomen representerar treenigheten. Det är dessutom en blinkning till hur insidan av valv i traditionella kyrkor brukar kunna se ut. Mönstret förstärks ytterligare genom de nio trekantiga fönstren som är placerade på taket.

– Byggnaden har inga vanliga fönster. De som är placerade uppe på taket ska ge känslan av att man lyfter på »tältduken« och försiktigt släpper in ljus på olika platser i lokalen. Genom dessa fönster mot himlen skapas en kontakt mellan inne och ute. Ytterligare dagsljus släpps in bakom altaret, genom det stora konstverket i glas som står där, säger René de Groot.

Kyrkan har rönt stor uppskattning bland Ålgårds invånare. René de Groot berättar att många av de som normalt inte går i kyrkan nu har hittat hit. Vid invigningen tidigare i vår var kyrkan knökfull med över 600 nyfikna besökare.
De trängdes inne i byggnaden för att lyssna till Stavangers biskop Erling Pettersen när han gav kyrkan sin välsignelse. Orden han uttalade gjorde byns invånare stolta, och LINK arkitekter kunde sträcka på ryggen och känna att de lyckats skapa en modern, inkluderande plats för såväl troende som icketroende:
"Det här är ett av de vackraste kyrkorummen jag någonsin varit i. Hädanefter kommer jag att kalla dig ’De öppna armarnas kyrka’".

Text Erik Bredhe

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration