Ett O bland tallarna

Vandrarhem Wadi i Kasterlee, Belgien av Studio Bernardo Secchi & Paola Viganò

WAD ÄR ARABISKA och betyder flod, eller vattendrag. I detta vandrarhem i De Hoge Rielen, ett skogsområde nära den belgiska staden Kasterlee, får ordet symbolisera byggnadens närhet till naturen. Ett exempel är det gröna taket som tar hand om regnvatten. Här finns också en vinterträdgård som ackumulerar värme under dagarna. Samtidigt skjuter taket ut en bra bit och ger skugga när solen värmer som mest.

Vandrarhemmet är signerat de Milanobaserade arkitekterna Bernardo Secchi och Paolo Viganò och är format som ett O, vilket omsluter en dunge med gamla tallar. Hela området innanför byggnaden lämnas opåverkat. Byggnaden är rest på ett träregelsystem klätt med en fasad av europeisk lärk. Rummen är utplacerade längs en korridor med stora glasytor som ger utsikt mot talldungen på O-ets insida.

I Kasterlee har det tidigare funnits flera aktiva järnbruk. Långt tillbaka i tiden användes De Hoge Rielen som trädplantage för att förse smältverken med träkol. Under andra världskriget tog militären över området. Fortfarande är De Hoge Roelen belamrat med bunkrar, skyddsvallar och vallgravar men efter freden omvandlades det 300 hektar stora området till naturreservat. Hostel Wadi är en del i en större plan att göra området mer tillgängligt för besökare.

Läs mer på secchi-vigano.eu

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration