Hus utan avtryck

Casa Invisibile i Österrike av Delugan Meissl

»CASA INVISIBILE« FRAMSTÅR som ett väl valt namn på detta modulhus, signerat det österrikiska arkitektkontoret Delugan Meissl. Den spegelklädda fasaden gör huskroppen ovanligt väl kamouflerad. Men arkitekterna syftar lika mycket på själva konstruktionen i form av färdiga moduler som lyfts på plats med minimal inverkan på den omgivande marken. Bakom spegelfasaden döljer sig en prefab­ricerad träregelkonstruktion.

»Spegelfasaden framhäver landskapet men huset är också osynligt såtillvida att det i stort sett inte lämnar några fotavtryck efter sig«, säger arkitekterna i ett pressmeddelande.

Huset mäter 14,5 meter på längden och 3,5 meter på bredden vilket gör att det i princip kan lyftas direkt på en lastbilstrailer. Önskar man större boyta är det bara att kombinera flera huskroppar på valfritt vis.«

w| dmaa.at

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration