Klädda takstolar sticker upp på toppen

Restaurang Björk i Hemavan, Sverige av Murman

HEMAVAN, SVERIGE »BJÖRK« ÄR namnet på den nya restaurangen och toppstugan vid Hemavans fjällanläggning. Huset, ritat av arkitekten Hans Murman, får sin karaktär av de kraftiga takstolarna av limträbalkar som slutar i bottenbjälklaget. För att spara plats inne i restaurangen valde arkitekten att låta dem sticka fram på utsidan i stället.

Balkarna är klädda med svart tjärpapp och plåt till skydd mot väder och vind. Beklädnaden förstärker takets reliefverkan och får balkarna att framträda tydligt mot takfjällen av grå tjärpapp, lite som näver på en knotig fjällbjörk. Också på insidan framhävs konstruktionen – inte minst genom att borden är sammanbyggda med de kraftiga balkarna.

– En möblering som tar tag i konstruktionen, säger Hans Murman. Det är ett traditionellt sätt att bygga, att man låter det bärande synas både på utsidan och insidan.

Innerpanelen är klädd med sågade granbrädor som lämnats obehandlade. Också ytterpanelen av furuspån, är helt obehandlad.«

w| murman.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration