Ett med naturen

Fritidshus Go Home Bay i Lake Huron, Kanada av Ian McDonald

Ett besök i den kanadensiska arkitekten Ian McDonalds »Go Home Bay Cottage« börjar med en båttur på 16 sjömil. Stugan ligger på en ö i en vik av den gigantiska Lake Huron, Kanada. Allt byggnadsmaterial fick transporteras till byggplatsen på en pråm. Huset står på utskjutande betongplintar som placerats på en bergknalle på tomten, vilken i övrigt domineras av höga furor. Furu är också det dominerande byggnadsmaterialet. 

Interiören får sin karaktär av synliga takstolar och horisontella bjälkar med rå, sågad yta. Fasaden består av glas samt liggande panelbrädor av kanadensisk jättetuja. På taket växer gräs som hjälper till att kyla ner interiören under heta sommardagar.  

– Överdimensionerade byggnader blir allt vanligare på den här platsen, de dominerar sammanhangen och förstör naturupplevelsen. Den här stugan vill visa på positiva alternativ, säger Ian McDonald.«

w| ima.ca

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration