Grönskande takkronor

Canopia i Bordeaux, Frankrike av Sou Fujimoto

Canopy är det engelska ordet för ett utskjutande tak. Inom skogsekologin betecknar ordet trädens grenverk och det liv som existerar där. Exakt vad Sou Fujimoto syftar på i sitt 50 meter höga tävlingsförslag »Canopia« kan man fundera över. Gissningsvis båda. Byggnaden bjuder nämligen på ett stort antal utskjutande tak, samtidigt som tak och balkonger domineras av träd och fruktodlingar. 

Konceptet deltar i en arkitekttävling för att gestalta en ny stadsdel i Bordeaux: Euratlantique. I Fujimotos trädutopi samsas drygt 4 000 kvadratmeter kontor och butiksytor med närmare 200 lägenheter. Invånarna rör sig mellan huskropparna på broar högt över marken. Den bärande strukturen är tänkt att bestå av träbalkar bildandes en komplicerad stomme som för tankarna till gamla tiders korsvirkeshus. Här kommer mellanrummen att fyllas med
gigantiska glasytor och KL-trä snarare än tegel och puts.«

w| sou-fujimoto.net

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration