Trä sätter karaktär på Skellefteå

Kulturhus i Skellefteå, Sverige av White

»Byggnaden utstrålar lokal förankring genom sin träkaraktär där träet ger identitet till byggnaden.« Så skriver juryn i arkitekttävlingen om Skellefteås nya kulturhus i sin motivering till vinnarförslaget »Sida vid sida«, signerat White Arkitekter. Byggnaden ska rymma bibliotek, teater, konsthall, allmänna samlingsplatser samt ett hotell. Ett femtiotal kontor deltog i tävlingen och det vinnande förslaget har en bärande struktur av limträbalkar. I övrigt domineras byggnaden av glasytor som gör trästommen synlig i alla väderstreck. 

Huset ska ligga mitt i Skellefteå, på en plats som i dag genomsyras av parkeringar och ett resecentrum. Interiört kommer träet också att få stort utrymme, inte minst genom »Kulturtrappan«, centrumpunkten i ett öppet rum som binder ihop byggnadens olika verksamheter. Trappan ska användas som en öppen scen och en offentlig yta där Skellefteåborna kan mötas. En ljusgård med trädplanteringar på taket skapar ytterligare en mötesplats på byggnadens tak.«

w| white.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration