Uttryck i samspel mellan arkitektur och natur

The Forests of Venice i Venedig, Italien av Kjellander + Sjöberg med flera

Kan arkitekturelement från antikens Venedig erbjuda lösningar för fram­tidens hållbara städer? »The Forest of Venice« utforskar samspelet mellan arkitektur och natur samt lyfter fram såväl trä som svensk arkitektur.

Under 500-talet brände och plundrade hunnerna många norditalienska byar och befolkningen flydde allt längre söderut. Till sist befann de sig intill en lagun i Adriatiska havet, en otillgänglig men säkrare plats. Här skulle de bygga nya hem på små öar och på plattformar byggda på pålar av trä – Venedig.

 Under arkitektbiennalen i Venedig 2016 har Kjellander + Sjöberg – i samarbete med Folkhem och sju andra arkitektkontor – plockat upp den italienska stadens historia i utställningen »The Forests of Venice«. Utställningen hålls i ett vackert växthus från 1894 beläget i Giardiniparken mellan biennalens två huvudutställningsområden. Här inne studerar sju utvalda arkitektkontor klassiska venetianska arkitekturelement som sedan omtolkas och omformuleras till hållbara strategier och gestaltningar lämpade för vår tid. Biennalens tema »Reporting From the Front« fokuserar på arkitekturens möjligheter att förbättra förhållanden i utsatta områden, ett tema som The Forests of Venice kopplar till Venedigs egen kamp mot en stigande havsnivå – ett problem som i dag hotar flera städer och kustområden runt om i världen. 

– Venedig tog till vara på den tidens innovationer på ett väldigt intressant sätt. Hela staden är byggd på pålar tillverkade av tio miljoner träd, på sankmark och i samspel med tidvattnet. Under 1 500 år var det en väldigt hållbar stad, men nu har klimatförändringarna kommit ikapp den, säger Stefan Sjöberg på Kjellander + Sjöberg.

Kjellander + Sjöberg har även skapat en intilliggande träpaviljong. Paviljongen är en omtolkning av det berömda Dogepalatset, Venedigs mest offentliga byggnad och symbol för dess representativa styre. Man har mer eller mindre tagit palatset och vänt det upp och ned för att visa på möjligheterna hos vår tids demokratiska maktstrukturer.

– Vi ville skapa ett informellt samlingsrum med vackert silat dagsljus och associationer till träd, grenar och lövverk. Som en skogsglänta. Paviljongen kan även ses som en referens till fasaderna i Venedig som jag tycker har något naturlikt över sig, fortsätter Stefan Sjöberg.

 

Paviljongen är tillverkad av 276 korslaminerade timmerpaneler som producerats i Sverige och monterats på plats. En stor del av panelerna transporterades hit med båt, något som förstärkte kopplingen till Venedig och liknar sättet som staden byggdes på. Utställningen vill tillsammans med paviljongen framför allt lyfta fram trä som ett hållbart byggnadsmaterial.

– Det som jag tror håller på att hända nu är att hela branschen får upp ögonen för genomförda projekt som visar att det går att bygga väldigt mycket i trä. Vad som krävs sedan är att det byggs ännu mer i trä så att initialkostnaderna blir jämförbara med en stålkonstruktion, säger Stefan Sjöberg. 

Den lilla oasen mellan utställningsområdena är en fin möjlighet att visa upp och marknadsföra – och i förlängningen exportera – svensk arkitektur. 

– I Sverige är vi duktiga på samspelet mellan arkitektur och natur. Visst kan det vara bra att bygga tätare städer, men naturen har många viktiga funktioner i en stad. Till exempel kan den skapa bättre mikroklimat med svalka under sommaren, och marken kan suga upp vattenmängder under skyfall. 

I den svenska och nordiska arkitekturtraditionen spelar trä en betydande roll.

– Vi har alltid varit mycket intresserade av hur man bygger enkelt och vackert, en möjlighet som trä verkligen erbjuder. Vi tycker att man borde bygga mer i trä. Allt annat vore dumt, säger Stefan Sjöberg.

Text Erik Bredhe

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration