Form möter funktion när landsbygden lockar

Småbruk i Nes, Norge av The Scarcity and Creativity Studio

Ladan i Nes utanför Oslo är en perfekt blandning av form och funktion. En symbol för en generationsväxling med respekt för natur, tradition och utsikten från ett köksfönster.

För ett par år sedan kunde SCB konstatera ett trendbrott: fler svenskar flyttade från än till våra storstäder. De skenande bostadspriserna gav flyttlassen en knuff ut på landsvägarna, men lika viktigt var människors längtan till naturen. Till ett hus och en trädgård. Till den plats där restiden mellan landet och jobbet i city kan bli kortare än en tunnel­banefärd över hela stan i rusningstid.

Kanske håller något liknande på att hända i Norge. I Oslo är det en nödvändighet. Staden är en av Europas snabbast växande, men med sitt kluriga läge nere i en dal omgiven av berg har den rent fysiska begränsningar att expandera. Det är här projektet i Nes kommer in. Det lilla samhället nordost om Oslo är en av Norges största spannmålsproducenter, och i ett försök att avlasta Oslo och samtidigt få hjälp med sina odlingar har man just inlett ett projekt med ett så kallat småbruk. Här erbjuds människor som har sitt arbete i Oslo att köpa ett hus och få en bit land att bruka. The Scarcity and Creativity Studio, SCS – en del av Oslos arkitektur- och designhögskola – bjöds in att rita en lada för att kicka i gång småbruksprojektet. 

– Paret som äger jordbruket där vi skulle bygga ladan har bott där väldigt länge. Kvinnan föddes där, och hon berättade att hon suttit vid fönstret och tittat ut på fältet ända sedan hon var liten. Därför var hon väldigt nervös för hur den nya ladan skulle påverka vyn. Det blev vår utgångspunkt för formen, berättar Christian Hermansen som ledde projektet på SCS.

Från parets hus dyker fältet ner något, för att åter stiga upp mot platsen för ladan. SCS arbetade därför med ett lutande tak för att fånga upp sluttningen och på så sätt integrera ladan i jordbrukets topografi. Dessutom har man placerat dörrarna till ladan på baksidan mot skogen. I framtiden räknar SCS med att byggnadens färger mörknar något och blir ett med den omkringliggande naturen.

Ladan består nästan uteslutande av trä. De enda undantagen är betonggrunden samt profilerad plåt i innertak och -väggar för vatten­avrinning. Själva stommen består av både OSB-skivor och massiva granreglar. Väggar och yttertak består av behandlade, massiva granpaneler, medan innerväggarna är obehandlade. Att använda trä i så stor utsträckning var en självklarhet för SCS.

– Eftersom allt i våra projekt, från ritningar till konstruktion, utförs av arkitektstudenter passar trä väldigt bra. Det är ett förlåtande material som dessutom erbjuder en kort byggtid. Alla våra projekt de senaste fem–sex åren har varit i trä, säger Christian Hermansen. 

Ladans samtliga delar tillverkades på skolan och monterades sedan på byggplatsen av eleverna själva. Det tog endast fem veckor att få upp hela byggnaden. I dagsläget är ladan interiört inte helt iordningställd eftersom man ännu inte vet hur »småbrukarna« som ska få tillgång till ladan vill använda sin yta. Kanske vill någon ha hästar, någon annan kanske inte ens behöver sin del. En annan studio vid arkitekthögskolan har hand om husen som ska ligga i anslutning till ladan, och arbetet med dem är i full gång. Christian Hermansen är optimistisk inför projektets framtid.

– Detta är något helt nytt! Det finns inget liknande på marknaden, så ingen vet hur stort intresset blir för dessa småbruk. Men jag har en känsla av att efterfrågan kommer att bli stor.

Designstudion låter studenterna delta i hela byggprocessen, från interaktion med beställare till ritningar och själva byggandet. De arbetar över hela världen, och nästa projekt är ett kultur- och fritidscentrum på Galapagosöarna. Ladan som är en del av »Småbruk i Nes« stod klar tidigare i år, och när de fyra ekohusen som ska byggas i närheten är uppförda är den redo att börja användas.

Text Erik Bredhe

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration