Älgturismen tornar upp sig

Älgtorn i Espedalen, Norge av RAM Arkitektur

I en avlägsen dalgång öster om Jotunheimens nationalpark finns Europas största migrationsstråk för älg. RAM Arkitektur fick i uppdrag av näringslivet i området att föreslå fem projekt för att lyfta turismen. Vad är då inte naturligare än att bygga ett tolv meter högt älgtorn med sovplats för sex personer? Den känsliga naturen i området och mer än 1 000 år gamla bevarade älgfällor skapade utmaningar för byggnationen.

I en modern tolkning av timmerstugan har det prefabricerade tornet rests. Timret med laxknutar är staplat direkt ovanpå ett bärande ramverk av limträ. Inget konstruktionselement är tyngre än att två personer kunde hantera det. Delarna fraktades dessutom dit med hjälp av snöskoter.

För att få bygglov krävdes en öppen trappa på utsidan av tornet. Den passerar både sov- och matvåningen på vägen upp till den täckta utsiktsplattformen. Något märkligt ligger där även toaletten, en förbränningstoalett driven av gas.

w| ram-arkitektur.no

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration