Michael Green utmanar i USA

T3 i Minneapolis, USA av Michael Green Architecture

Nya material och ny teknik håller drömmen vid liv – Michael Green vill rädda världen genom att välja trä. Nu bryter han ny mark i USA.

Som sig bör har Michael Green och hans företag MGA – Michael Green Architecture – ett kontor med trä påtagligt närvarande överallt. 

Industrilokalen från tidigt 1900-tal i Vancouvers Gastown
i Kanada har stor karaktär, med stora fönster mot gatan, högt i tak och grova pelare av douglasgran som ingick i byggnadens bärande konstruktion redan då huset byggdes. 

Michael Green kommer in och sjunger en väl inrepeterad – men samtidigt mycket fascinerande – lovsång till trä som framtidens byggmaterial.

Hans stjärna som envis förkämpe för höga hus i trä steg på allvar efter hans föredrag på TED2013, en återkommande konferens om nya idéer inom teknik och design. Hans tolv minuter långa föreläsning om hur världen ska lyckas lösa ekvationen att bygga allt fler bostäder, och samtidigt stoppa klimathoten, har laddats ner mer än 1,2 miljoner gånger. Hans budskap är tydligt: Rädda världen. Glöm stål och betong. Bygg i trä.

Som nybliven arkitekt i USA insåg han emellertid snart att trä var ett tämligen oprövat byggmaterial för kommersiella byggnader i amerikanska stadskärnor. Han valde då att flytta tillbaka till födelselandet Kanada, närmare bestämt Vancouver, där det fanns ett annat intresse för nya byggmaterial och mer okonventionella sätt att tänka.

Under åren som gått har han visat många exempel på stora byggnader där träets möjligheter tagits till vara: ekologiskt, teknologiskt, ekonomiskt. Med varje projekt vill han och hans team ta ännu ett steg framåt och visa på något nytt som kan påverka byggindustrin att vända blad.  

– För tio år sedan sa folk att jag var tokig när jag pratade om att bygga höga hus i trä, i dag finns tekniken som gör det möjligt att bygga 30 våningar och högre, konstaterar Michael Green.

Tekniken han syftar på är bland annat prefabricerade byggelement baserade på den korslimmade träskivan, KL-trä. Det är en massiv träprodukt som först dök upp i Österrike på 1990-talet, tillverkad av hyvlat granvirke som limmats ihop med vartannat brädskikt korslagt för ökad styrka och formstabilitet.

– Det är en teknik som dessutom är klimatsmart eftersom det går att använda sämre, eller till och med sjuka, träd som annars hade blivit kvar i skogen. De hade då riskerat att bli liggande och släppt ifrån sig stora mängder koldioxid, säger han.

Ett första genombrott för sina tankegångar fick Michael Green med utbyggnaden av North Vancouver City Hall. Det är ingen särskilt hög byggnad, men här användes laminated strand lumber (LSL, balkar med liknande tillverkningssätt som OSB-skivor, reds. anm.) för stomme såväl som till tak och väggar, med lyckat och uppmärksammat resultat.

Därefter har byggprojekten avlöst varandra. Parallellt har Michael Green föreläst runt om i världen – som den föreläsning han i november 2016 höll i Stockholm i samband med att Marcus Wallenberg-priset för främjande av skogsindustriell forskning delades ut. Han hävdade då bland annat att en skyskrapa byggd med trästomme är en fullt rimlig möjlighet och visade hur Empire State Building skulle ha kunnat konstruerats.  

Han har också skrivit en vitbok The Case for Tall Wood Buildings, där han utvecklar sina tankar kring säkra, ekonomiska och ekologiskt hållbara alternativ till stål och betong. »Den första allvarliga utmanaren till stål och betong på hundra år, med potential att i grunden förändra byggindustrin«, kallar han den 240 sidor tjocka rapporten, fullmatad med diagram, detaljer, exempel och tekniska lösningar – allt fritt att kopieras av den som vill.

– 95 procent av mitt arbete består av att få människor att förstå vad som är möjligt med trä, förklarar Michael Green. 

Vitboken resulterade i uppdraget att rita en vacker byggnad helt i trä, Wood Innovation and Design Centre, ägnad åt forskning och innovation för träbaserad design vid University of Northern British Columbia i Prince George. Den fyrkantiga byggnadens sex våningar är samtidigt menade att utgöra skyltfönster för nya byggmetoder baserade på limträ, trälaminat och limmade träskivor med olika lösningar för att förbinda dessa.

– Det är antagligen den tekniskt mest avancerade trälådan i hela Nordamerika, myser Michael Green.

I syfte att ta ett helhetsgrepp på alla aspekter av träbygg­ande och för att på allvar nå ut till aktörer som runt om i världen är verksamma inom byggindustrin – arkitekter, ingenjörer, tekniker, byggare, kunder – startar under 2017 Timber online education, TOE (timbereducation.org). Det är ett gratis och nätbaserat utbildningsprogram initierat av Michael Green och kollegan Eric Karsh. Tanken är att erbjuda kurser där experter från hela världen, på flera olika språk, delar med sig av aktuella rön och tekniksprång inom träbyggande.

– Det blir lättare att få saker att hända om inte alla först ska behöva gå igenom samma process som vi har gjort, menar Michael Green. 

– Med ett gemensamt och kvalificerat forum som fördjupar sig i relevanta frågor kring höga hus i trä hoppas vi få se snabbare resultat.

Michael Greens senaste byggprojekt, invigt så sent som i november i fjol, är ett sju våningar högt och 20 000 kvadratmeter stort kontorshus i Minneapolis, USA, kallat T3. Ett enkelt hus, menar han själv men konstaterar att det på samma gång är den hittills högsta moderna träbyggnad som byggts i USA.

– Byggbranschen i USA är mer konservativ än i Kanada och det är viktigt med exempel på modernt träbyggande som kan bryta ny mark. 

T3 är uppfört i Minneapolis historiska industriområde, The North Loop. Här hade järnvägen vid förra sekelskiftet sina verkstäder och lokstallar, här låg fabriker och stora lagerbyggnader, uppförda av trä, järn och tegel. 

Numera har området genomgått ett radikalt ansiktslyft, med dyra bostäder, populära restauranger, kreativa företag och trendiga butiker. Flertalet invånare är mellan 25 och 34 år, och affärstidningen Forbes har utnämnt kvarteren till »The hippest neighborhood«. Uppdraget till MGA var att skapa ett ur alla aspekter modernt hus av trä som knöt an till områdets historia och smälte in i den robusta omgivningen, ett hus som attraherade företag som sökte sig till områdets kreativa miljöer.

– Det är en tystlåten byggnad som exteriört inte gör något större väsen av sig eller försöker vara ett manifest för arkitekten, men som invändigt är vacker och inbjudande, med stora ytor synligt trä, summerar Michael Green. 

Till skillnad mot många andra moderna träbyggnader där KL-trä utgjort det dominerande materialvalet har man för T3 använt NLT, nail laminated timber, för de 20 centimeter tjocka golvbjälklagen. Det är ett lågteknologiskt, väl beprövat och mycket prisvärt alternativ till moderna träprodukter som nu dammats av. NLT har använts i mer än hundra år och består helt enkelt av hyvlade 2 x 8-tumsplankor som spikas samman på högkant till massiva och rustika byggelement. Merparten av det virke som använts för T3 är hämtat från träd som drabbats av contortabarkborren.

Med balkar och pelare av limträ kunde sedan den bärande strukturen för hela T3 resas på mindre än tio veckor – nio dagar per våning – vilket är betydligt kortare tid än för en konventionell byggnad av stål eller betong.

Med en bottenvåning där en golvplatta av betong gjutits ovanpå en akustikmatta och tejpade OSB-skivor, känner sig kunden mer bekväm med byggnadens stomme av trä. En fasad av rosttröga stålplåtar håller vädrets makter ute, samtidigt som T3 exteriört smälter in i områdets historiska industrimiljö.

– Kanske har vi här en amerikansk prototyp för framtida kommersiella byggnader av trä, säger Michael Green.

Läs mer på Michael Green Architecture

Text Mats Wigardt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration