Småskalig känsla i kall miljö

Kallhäll station i Kallhäll av &Rundquist

Kallhälls nya pendeltågsstation lyser trävarmt i solen. Stationsbyggnaden består av två generösa volymer med en tydlig riktning längs med spåret. De är uppbyggda av en nedre betongdel och en övre stålstruktur, klädda med en djupt profilerad panel av sibirisk lärk som skapar en levande yta när ljuset spelar över den. 

Arkitektfirman &Rundquist har ritat den nya stationsbyggnaden och den anslutande bron. Stationens entré är tydligt framträdande där träet möter bron i
en markerad linje. 

Invändigt är volymen klädd i svart terrazzokakel som möter vitlaserad ask tre meter över golvet. Askträet fortsätter upp och täcker även undertaket. I spårriktningarna är den stora volymen glasad för att förstärka riktning och ge öppenhet. Materialvalen är gjorda för att skapa en varm och intim känsla i stationen – för att förmedla en småskalighet i en miljö som normalt består av hårda och kalla material.

w| rundquist.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration