Tradition möter form

Ark22 i Marrakech, Marocko av Stephane Malka

Vid det senaste klimatmötet, COP22, skapade Stephane Malka tillsammans med Oualalou+Choi en lätt träkonstruktion som också blev en storslagen installation. Sågade bjälkar i dimension 75 x 100 millimeter staplades i en gles symmetrisk trave och bildar en 15 meter hög och 50 meter bred struktur längs med entrén till den gamla medinan i Marrakech. 

Mitt i strukturen har ett högt valv sågats ut. En ny entré skapas, vilken i all sin enkelhet uppmärksammar gamla traditioner och former. Samtidigt upplevs den som en samtida konstruktion. På håll kan det uppfattas som en stor skärm eller skydd. När man ser konstruktionen på nära håll avslöjas former och detaljer, och mellanrummen i konstruktionen blir lika talande som träbjälkarna.

I enlighet med klimatmötets tankegångar kommer allt virke från lokalt hållbart skogsbruk för att minimera klimatpåverkan. Efter klimatmötet återanvändes alla träbjälkarna till byggnader och andra strukturer i området.

w| stephanemalka.com, oualalouchoi.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration