Återvinning i fokus för fackverkskonstruktion

RERF i Leeds, Storbritannien av S'pace Architecture

Att sopsortera brukar inte anses speciellt intressant eller vara fokus för arkitektur, men i Leeds har man precis färdigställt en automatiserad sop- och energiåtervinningsanläggning med ett skal av limträbågar och polykarbonat. 

Byggnaden är ritad av Jean-Robert Mazaud vid franska S’pace Architects. Utöver den 42 meter höga och 123 meter långa huvudbyggnaden består anläggningen av ytterligare två byggnader som i andra sammanhang skulle kännas stora. Tack vare att huvud-byggnaden rymmer en av Europas största gröna väggar känns den inte för påträngande. De tre byggnaderna är alla uppförda i olika varianter av fackverkskonstruktioner av limträ. Utöver den avancerade trä-stommen utmärker sig byggnaden med sin strategi för att skapa en hållbar närmiljö genom bland annat en avancerad dagvattenuppsamling samt en levnadsmiljö för att förbättra den biologiska mångfalden.

Konstruktionen utformades, producerades och monterades av Hess Timber.

Läs mer på S'pace och Hess Timber

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration