Norge tillbaka på höjden

Mjøstornet i Ringsaker, Norge av Voll Arkitekter

På en vacker tomt omringad av vattnet Mjøsa på tre sidor har markarbeten påbörjats för att bygga ett 18 våningar högt trähus, närmare bestämt 81 meter högt. Planen är att hela huset ska andas trä och naturliga träfärger. Både utvändiga och invändiga väggar kommer att kläs med träpanel. Fasaden är tänkt att kläs med stående panel inspirerad av vattnets rörelse och ljusets reflektioner av krusningar på vattenytan.

Byggnaden är avsedd för mixad användning med kontor och träningslokal i den nedre tredjedelen, ett hotell med 72 rum i mittendelen och lägenheter på den övre tredjedelen.

Den bärande stommen baseras främst på Moelvens trä8-system av limträ och fanerträ. Schaktet däremot byggs av KL-trä. Intill tornet planeras en simhall, också den en limträkonstruktion med glasade öppningar längs med tre hela sidor. Ovanför öppningarna är fasaderna klädda med liggande träpanel med ett repetitivt reliefmönster.

Läs mer hos Voll Arkitekter

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration