Nutid i historisk miljö

Restaurang i Falun, Sverige av Murman arkitekter

För Falu gruvas funktion har trä alltid varit nödvändigt, såväl för konstruktioner som vedtillgång och så klart även byggnader. När en ny restaurang skulle byggas och länkas samman med den gamla fanns det mycket att ta hänsyn till. Framför allt att Falu gruva är ett världsarv och även klassad som byggnadsminne och fornlämning. Dessutom har Falu kommun antagit en träbyggnadsstrategi.

– Jag ville göra en nutida träbyggnad, som ändå samverkar med den historiska platsen, genom att arbeta med en synlig stomme helt i korslimmat trä. De rytmiskt ställda KL-träskivorna i fasaden leder in dagsljuset, och i övergången mellan ute och inne bildas en uteplats under tak, berättar arkitekt Hans Murman.

Interiört bildar de stående KL-träskivorna både stomme och avdelare mellan sittplatserna. Sittytan, även den av KL-trä, är snyggt infäst direkt i stommen. På ena gaveln av restaurangen skapar ett stort fönster utsikt över dagbrottet Stora Stöten.

Läs mer på Falu Gruva och Murman Arkitekter

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration