Selektiv transparens och lekfull trapplösning

Modet i Stockholm, Sverige av Arklab

För fem år sedan åkte arkitektkontoret Arklab runt i Stockholmsområdet för att leta tomter som skulle kunna passa för ny bebyggelse. Alldeles intill Nacka­reservatet hittade de vad de sökte. En plats med unika förutsättningar att göra någonting intressant av.

Nu ligger här tolv stora radhus på vardera 147 kvadratmeter, anpassade till den kuperade skogsterrängen. Husen består av fyra halvplan som är sammanlänkade med fyra trappor mellan de olika nivåerna. Planlösningen är nytänkande och lekfull, och de stora glasytorna släpper in både ljus och den omgivande naturen.

– Det som fångade oss var mötet mellan stadsgata och naturreservat vilket vi såg som en exceptionell kvalitet. Det har varit en bärande tanke och någonting som vi haft med oss under hela resan, säger Tomas Lauri på arkitektkontoret Arklab som utvecklat projektet tillsammans med Erik Wallin Bygg. 

Tomas Lauri beskriver ett slags social skiktning av husen där man rör sig från de sociala delarna längst ner och sedan uppåt till de mer privata. Längst ner ligger entrén och köket med stora skjutbara glaspartier mot gatan. Sedan fortsätter man via en första trappa upp till vardagsrummet vars glasade yta här vetter mot skogen. Via två smalare trappor på varsin sida om rummet når man till sist sovrummen på de två övre halvplanen. 

– Trapplösningen är verkligen en central del av huset. De många trapporna bidrar till att skapa en rörelse, och barnen som bor här tycker förstås att det är väldigt kul att springa i dem.

Ju högre upp i huset man kommer desto mindre blir transparensen i fasaden. Högst upp, i sovrummen, täcks fönstren delvis av de vertikala fasadribborna, vilket enligt Tomas Lauri inte är mycket konstigare än att ha en gardin. 

– Ribborna bidrar på ett bra sätt till att ta bort en del av insynen. Inifrån däremot, har man full utblick. De är också ett talande exempel på enkelheten med att bygga i trä. Vi hade en workshop tillsammans med byggherren där vi med hammare och spik handgripligen testade både avstånd och djup på ribborna i full skala för att hitta det rätta uttrycket. 

Även om radhusen är byggda med prefabricerade trästommar finns det en hög anpassning i projektet. Man har undvikt alla tydliga tecken på prefabricerat byggande där ett exempel är fasadens vertikala raster av grålaserad furupanel som är monterad i efterhand.

– Vi hade en känslomässig, nästan poetisk relation till platsen som omgärdas av resliga tallar och karga berghällar alldeles på gränsen till storstadens puls. Trä var därför ett självklart materialval för oss redan från början. Att bygga med prefabricerade trästommar visade sig vara väldigt effektivt och fungerade väl mot den kostnadsbild som fanns i projektet.  

Den stora utmaningen har varit att anpassa husen till naturens befintliga beskaffenhet. Radhusen är därför inte byggda som raka limpor utan följer gatans kurvatur vilket inneburit många möten och anpassningar. Man har också värnat om att behålla värdefulla träd nära byggnaderna. Kontexten har kretsat kring en skog och en gata och att bygga hus som tillför platsen ett extra mervärde.

– När vi tittar tillbaka på de renderingar som vi gjorde i planskedet och jämför med det som faktiskt är byggt så är skillnaden liten. Mycket handlar om de höga ambitioner som både vi och byggherren Erik Wallin hade när vi gick in i projektet och att vi strävat efter att genomföra dem tillsammans, säger Tomas Lauri.

Läs mer hos Arklab

Text Katarina Brandt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration