Tomma rum skapar flexibilitet

Patch22 i Amsterdam, Nederländerna av Tom Frantzen

I Hollands högsta träbyggnad, Patch22, säljs lägenheterna helt tomma. Med en ny bjälklagskonstruktion kan ägaren till lägenheten själv lyfta på golvet och dra vatten och avlopp samt göra andra installationer efter sin egen filosofi.  Att justera och planera om en lägenhet har aldrig tidigare varit så flexibelt. Konceptet är utvecklat av arkitekten Tom Frantzen som även står som byggherre tillsammans med byggentreprenören H2O.

I den 30 meter höga konstruktionen har allt trä lämnats exponerat. Det gäller både den bärande pelar-balkkonstruktionen av limträ och väggarna av kl-trä. Bjälklaget är av betongplattor med specialformade I-balkar av stål för att möjliggöra den speciella lösningen. De nederländska byggnadsreglerna innebär att trapp-huset och hisschaktet behövde utformas i betong.

Upphandlingen var när den gjordes 2009 även den intressant, i stället för att baseras på rent ekonomiska kriterier togs störst hänsyn till hållbarhet. Byggnaden är till exempel energineutral tack vare solpaneler på taket som tar hand om elförsörjningen. Konstruktionen är utförd av Pieters Bouwtechniek.

Läs mer på patch22

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration