Enkel form bär frukt

Washington Fruit & Produce i Yakima, USA av Graham Baba Architects

Klienten, Washington Fruit & Produce, hade en favorit-lada som de ville att arkitekterna på Graham Baba Architects skulle hämta sin inspiration från. En byggnad med enkel geometri, exponerad stomme och naturlig patina blev lösningen. En design som anspelar på den lantliga miljön och modern, avskalad estetik.

Jorden som grävdes ut för den 1 650 kvadratmeter stora kontorsbyggnaden användes till att forma böljande kullar runt omkring, deras funktion är att dämpa ljuden från industribyggnaderna. En öppning i kullarna leder in till gården och entrén. Det som direkt möter besökaren är den 53 meter långa byggnaden i ett plan, som mest sex meter hög, och dess exponerade limträkonstruktion. Konstruktionen är pelarfri på insidan tack vare att man har dragit ut de dubblerade, underspända takstolarna genom fasaden, där de vilar på kryssade pelarpar.

Interiört är de 20 meter långa takstolarna exponerade. De är placerade med samma centrumavstånd vilket har sparat på kostnaderna vid tillverkning och montering. Dess repetitiva natur skapar också möjlighet till naturliga rumsindelningar.  Det öppna kontorslandskapet bryts av mötesrum och andra funktioner.

Läs mer på grahambabaarchitects.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration