Flexibelt boende mellan pelare

House Between Pillars i Koganei, Tokyo, Japan av Camp Design Inc.

Den japanska byrån Camp Design Inc. utför många renovationsuppdrag för fastighetsbolaget Ribita. Ofta handlar det om att renovera tomma byggnader och skapa en ny användning för dem. Så även i fallet med »House Between the Pillars«. Traditionell japansk byggteknik baserar sig på ett modulmått på 1 820 millimeter. I den gamla byggnaden var det till exempel centrumavståndet för pelarna.

Arkitekterna föreställde sig att en familj med barn skulle bo i huset och att de ville ha ett flexibelt boende med möjlighet till variation. Mellan pelarna monterades trälister som kan stödja olika typer av enheter, både statiska och skjutbara. Motsvarande spår utfördes i svagt förhöjda partier i golvet. Skjutväggar, hyllor och möbelsystem konstruerades för att kunna placeras i spåren på valfri plats. Behoven styr möbleringen. 

I huset skapades även ett mellanliggande utrymme, ett icke föränderligt rum som ändå förändras när de omkringliggande rummen möbleras om. Ett hus som hyllar traditionen, men anpassar den med modern teknik och för nutida livsbehov.

Läs mer på camp-archi.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration