Hundra procent förnybart

Tollare Arkipelag i Nacka, Sverige av Strombro

Tio minuter från Slussen i Stockholm, på en höjd med utsikt över skog och vatten, växer byggprojektet Tollare Arkipelag upp. Fyra etapper, alla byggda helt i trä, från stomme och isolering till interiör och fönster. – Bara trä, alltid trä, aldrig något annat än trä, summerar arkitekten Daniel Fagerberg.

På den naturnära och höglänta byggplatsen i Tollare i Nacka växer ett helt nytt bostadsområde sakta upp, med personliga hus och vidsträckt utsikt. På gångavstånd finns såväl skogsstigar och skärgård som samhällsservice. 

Och med storstadens puls inom räckhåll.

De fyra etapper som ingår i Propio Fastigheters projekt befinner sig i olika faser av färdigställande, från snar byggstart till inflyttning. Gemensamt för alla delprojekt är emellertid att oavsett om det rör sig om platsbyggda villor, parhus eller radhus i fyra plan är de alla uppbyggda kring massiva element av KL-trä, utan vare sig mineralull, plast, gips eller kompositer.

– Mig veterligen är vi de enda som bygger industriellt med hundra procent förnybar träfiber, säger Daniel Fagerberg.

Han är arkitekt, utbildad i London, Storbritannien, och Newcastle, Australien, med en ettårig professur vid University of Nebraska, USA, som ytterligare merit, kompletterad med flitigt föreläsande över stora delar av världen på temat industriell träbyggnation. 

Från Australien har han med sig, förutom en passion för surfing, en anglosaxisk syn på arkitektens roll, där man agerar mer som en byggmästare än att hantera bygglovshandlingar och har en viktig funktion i hela byggprocessen – från ritbord till byggplats och taklagsfest. 

I Australien, med landets uttalade växthusångest, väcktes också ett intresse för ett giftfritt, ekologiskt, energisnålt och ekonomiskt byggande.

– Där handlar allt under utbildningstiden om miljö, från första pennstrecket till första huset, säger han.

Byggnation med korslimmade träskivor är en konstruktionsprincip som har följt med från hans tidiga yrkesår. Förutom att den är ekologiskt fördelaktig är den också lätt att arbeta med. Inga komplicerade infästningsdetaljer behövs utan filosofin är att det räcker med träskruv. 

Genom att ta fram en mjukvara som styrde maskinerna kunde Daniel Fagerberg göra trätekniken mer tillgänglig och därmed även ekonomiskt fördelaktig. Med teknikens hjälp kunde till exempel fasaden på ABBA-museet prefabriceras betydligt snabbare och till halva kostnaden jämfört med om den hade byggts på plats.

– Sedan 1998 har jag forskat och arbetat med KL-trä för att få maskinerna att göra som vi vill. Nu finns kompetensen att föra in skräddarsydda skivelement av massivt trä som konstruktionsmaterial även i de lite större projekten, berättar Daniel Fagerberg.

Med detta menas bland annat det team av ingenjörer, arkitekter och konsulter som finns samlade inom Strombro Building Workshop, grundat av Daniel Fagerberg själv, med en långsiktigt hållbar byggteknik som ledstjärna. Där finns också ett nära samarbete med Propio Fastigheter, där brodern Fredrik Fagerberg arbetar.

De energisnåla husen som ingår i projektet Tollare Arkipelag sticker ut med sin spännande formgivning och genomtänkta miljöprofil. Dessutom är de skapade inom ett nätverk av lika delar konstruktion, prefabricering och eget byggande.

Daniel Fagerberg berättar om stora element av formstyvt KL-trä tillverkade i Lettland. Uppemot 14 meter långa, med ursågade fönster- och dörröppningar och hög måttnoggrannhet, enkla att förbinda med träskruv, skruvdragare och tejpade skarvar för att uppnå tillräcklig lufttäthet. 

– Det är en teknik som ger oss stora möjligheter till innovativa och kreativa lösningar. Dessutom blir en konstruktion med väggar och bjälklag av massiva träelement både tyst och diffusionströg, vilket ger ett behagligt inomhusklimat. 

Byggnaden ställs på en synlig betongplatta. En fläkt blåser ner luft på det uppvärmda golvet där den sedan får cirkulera och som enda värmekälla hålla resten av huset varmt, med låga energikostnader som resultat. Och utan möjlighet för mikrobiell påväxt.

Överallt är träet väl synligt, i golv, väggar och tak. All panel, från villornas yttertak till fasader och innertak, tillverkas i egen regi och isoleringen är förnybar träull. Till och med fiberduken som används är cellulosabaserad.

– Hela huset andas, eftersom träkonstruktionen både
binder och avger fukt. Det ger ett inomhusklimat fritt från gifter, partiklar och damm som virvlar.

Daniel Fagerberg inleder vårt studiebesök på byggarbetsplatsen med att stanna till utanför vad som ska bli fas fyra. Än så länge syns bara ett staket och några spridda grushögar. Under sista kvartalet nästa år är det meningen att elva radhus om vardera fyra våningar ska stå klara för inflyttning.

– Gemensam nämnare är att stommen, bjälklag och väggar, är av KL-trä. Fasaden består av hård träullsisolering som putsas och målas vit. Dessutom med solfångare på taken, terrasser, finsnickrade kök och gemensam trädgård, säger Daniel.

Fas två är ett delprojekt bestående av parhus byggda enligt samma principer, med stomme av KL-trä och fasad av vitmålad puts. Även fas tre är hus som har stomme av KL-trä och isolering av träull men fasad av metall. 

Fas ett slutligen, TA+1, utgörs av fyra fristående villor i tre våningar, med både fasad och tak klädda med värmebehandlad furupanel. I övrigt bygger de på samma principer som andra inslag i Tollare Arkipelag: KL-trä i hela stommen.

– Limträ används bara när vi behöver stärka upp våra konstruktioner för spännvidder över 5,5 meter. I övrigt, till bjälklag, tak och väggar, använder vi KL-trä, säger Daniel.

Stora träelement har levererats med långtradare och monterats ihop med extrem precision till de fyra villor som nu är färdigbyggda och har öppnats upp för sina nya ägare. Utformning och exteriör i grånat trä ska föra tanken till
traditionella ladugårdar.

Med flyttkartonger staplade utefter väggarna och med hantverkare som avlöser varandra för en sista finjustering tar unga tvåbarnsfamiljen Lidholm emot. Design och miljötänk fällde avgörandet, berättar de.

– Ett hus med stomme av korslimmat trä lockade. Och vi är inte besvikna, invändigt är det tyst, ombonat och behagligt och luften är bra för barnen, säger Carl Lidholm.

Maria Lidholm instämmer. Ett miljövänligt och hållbart byggande kändes som ett naturligt val.

– Dessutom är det vackert och byggt på en attraktiv plats, tillägger hon.

Vi blir guidade genom våningsplanen. Från entréplanets platsbyggda kök med inredning av björk och körsbär, via badrum och sällskapsrum på våning 1, till sovrum och terrass på andra våningen. Ytterligare en halvtrappa leder till en stor, öppen takterrass med milsvid utsikt.

Träet är närvarande överallt. Golv av trä, tak av trä, väggar av trä, fönsterramar av trä, trappor av trä. Till och med yttertaket är klätt med trä.

Daniel Fagerberg är minst lika förtjust som familjen Lidholm över vad han får se.

– Jag vet inget annat byggmaterial än trä som är hundra procent förnybart. Och som dessutom gör det möjligt att bygga bostäder utan gips eller gifter där vi själva kan tänkas bo. 

Text Mats Wigardt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration