Mjukt boende

Tunet i Uppsala, Sverige av Kjellander Sjöberg

I kvarteret Tunet i Sala Backe i Uppsala har Kjellander Sjöberg vunnit en markanvisningstävling för fyra bostadshus i trä. Med sina rundade former, flexibla arkitektur och konstruktion av kl-trä, korslimmat trä, kommer de att skapa ett sinnligt och för-änderligt gaturum i stadsdelen.

Byggnaderna är vridna i förhållande till varandra, precist placerade för att skapa god utsikt från alla lägenheter. Men också för att förhålla sig till gata och park, att skapa både offentliga och mer privata rum. Relationen till den intilliggande Brantingskolan har också varit viktig för utformningen.

Tunet omfattar 80 lägenheter samt butikslokaler fördelade på 9 800 kvadratmeter. Det har sakliga planlösningar med funktionell kärna, men med flexibla yttre bostads- och balkongdelar som lätt kan omdisponeras.

Läs mer på kjellandersjoberg.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration