Täckt park mitt i stan

Sankt Eriksparken i Stockholm, Sverige av Utopia Arkitekter

Det byggs många nya bostäder men hur behandlar vi ytorna mellan husen, våra publika platser? Utvecklas de i takt med städerna? Utopia har skapat en serie med förslag för Stockholms utveckling. 

Det första förslaget handlar om att täcka Sankt Eriksplan med en inomhuspark. En publik plats för lek, umgänge, kontemplation och kulturupplevelser. Tanken är dessutom att den ska vara icke-kommersiell.

Inomhusparken är tänkt som en välvd limträkonstruktion klädd med välvt glas. Sex ellipsoidlika volymer av varierande storlek bildar tillsammans parken. Smala limträbalkar bär upp fasader som upplevs helt transparenta och som dessutom synliggör de bågformade limträelementen som bär upp konstruktionen. Transparensen gör dessutom att den 23 meter höga byggnaden inte konkurrerar med kringliggande byggnation.

Läs mer på utopia.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration