Träforskning under parametriskt valv

IHD i Dresden, Tyskland av Reiter Architektur

Den tyska privata forskningsorganisationen Institut für Holztechnologie behövde en ny konferenslokal. Självklart byggdes så mycket som möjligt av trä. Mest utmärkande för byggnaden är den stora presentationssalen med plats för 200 personer. Frågan är dock om besökarna kommer att kunna fokusera på presentationerna eller fängslas av den hypnotiskt vackra, välvda skalkonstruktionen?

På ena långsidan av salen sträcker sig rutnäts-valvet av trä hela vägen ner till grunden, på andra långsidan vilar konstruktionen ovanpå balk och pelare av limträ som möjliggör en glasad fasad.

Valvet är ett samarbete mellan Reiter Architekten och 3d-firman Cox3d som stått för den para-metriska designen. De har utvecklat en väldigt lätt men hållbar konstruktion som på håll ser ut som böjda limträbalkar. I själva verket är fyra lager av hyvlade granbrädor ihopspikade korsvis på varandra för att skapa den välvda formen och även bära upp isoleringen och taket.

Läs mer på reiter-architektur.de

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration