Träribbor med elastisk effekt

Tendo i Tallinn, Estland av Ethem Erdogan & Elias Lindhoff

Från den 13 oktober till den 27 november 2017 är det  arkitekturbiennal i Tallinn. Inför biennalen utlyste man en tävling för tillfälliga installationer. Ett av de 13 utvalda förslagen till andra rundan i tävlingen var skapat av de svenska arkitekterna Ethem Erdogan och Elias Lindhoff. Temat för årets biennal är bio-Tallinn, vad som utgör gränsen mellan natur-liga och artificiella områden.

De svenska arkitekternas paviljong är tänkt att utforska träets elastiska egenskaper. Genom att sträcka ut träet skapas en stark rumslighet, lite som ett tält, där en tunn duk är uppspänd på tunna bågar. I det här fallet är duken
konstruerad av hyvlade träribbor 15 x 90 millimeter som växelvis är ihopsatta med slangklämmor. Ribbverket sträcks sedan ut över bågar av limträ och skapar en tunnel. Beroende på slangklämmornas placering och hur hårt ribbverket spänns ut skapas olika effekter. Arkitekterna själva kallar det analog parametrisk design.

Läs mer på http://2017.tab.ee

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration