Verkstad för 1 : 1-experiment

Hooke Park Assembly Workshop i Dorset, Storbritannien av Invisible Studio

En byggnad som en asymmetrisk ädelsten mitt i skogen. Ett slätt yttre kontrasteras av en synlig konstruktion med bärande stockar. Stockarnas varierade dimensioner fångar genast blicken. Lärk användes för dess beständighet och tillgänglighet. 

I Storbritannien fälls det just nu mycket lärk för att hindra spridningen av plötslig träddöd orsakad av algsvampen phytophthora ramorum. Fackverksramar av lärk byggdes på marken och lyftes på plats. Dessa täcktes med utvändiga panelbrädor sågade från 30 lokalt fällda jätte-tujor (western red cedar).

Verkstaden Hooke Park Assembly Work-shop är ett samarbete mellan Architectural Associations studio Design and Make och arkitektfirman Invisible Studio. Framöver ska verkstaden användas för att kursens studenter ska kunna bygga nya hus till campusområdet.

Konstruktörsfirman Atelier One hjälpte till med att beräkna krafterna vilket försvårades av de naturligt varierande dimensionerna på stockarna. Faktorer som påverkade var avsmalningen, stockarnas rakhet och deras hållfasthet, som bedömdes genom att räkna kvisthål samt deras storlek.

Läs mer här invisiblestudio.org, aaschool.ac.uk

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration