Böjda volymer ger ny entré

Skissernas museum i Lund, Sverige av Elding Oscarson

Skisser, anteckningar och små utkast till något större kan uppstå var som helst och är en del av den konstnärliga tankeprocessen. Det ville konsthistorikern Ragnar Josephson uppmärksamma genom att skapa ett offentligt arkiv för skisser. Det resulterade i Skissernas museum som med drygt 80 år på nacken nu har fått en tillbyggnad. 

De två volymerna formar sig i en mjuk båge längs den intilliggande skulpturparken och är invändigt klädda med björkplywood. Tillbyggnaden är konstruerad för att låta rumssekvenserna fånga riktningar och flöden, samtidigt som museets besökare ska få känslan av att alltid befinna sig på dess framsida, oavsett från vilket håll de kommer. Fasaderna är klädda med corténstål för att harmoniera med områdets tegelfasader.

Volymen saknar mellanbjälklag, och trä­regelstommen i den högre av de två volymerna har fått förstärkningar av stål. Det avskalade takbjälklaget är helt fritt från andra material eller installationer. Dess solfjäderformade fanerträbalkar följer byggnadens krökning och mellan dem ligger ljudabsorberande skivor tillverkade av bland annat träull.

w| skissernasmuseum.se

 

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration