Förtätat med gammal teknik

Villa i Corsier, Schweiz av Bunq Architectes

För länge sedan letade japanska snickare vrakgods längs landets stränder för att använda när de byggde sina hus. De upptäckte snart att salta vindar och hav hade härdat det trämaterial som de fann och att det därför klarade klimatet bra utan att ruttna. Utifrån den kunskapen utvecklades tekniken »shou-sugi-ban«. Den innebär att man bränner, borstar eller förtätar träet så att det ska få ett naturligt skydd mot fukt. På köpet får man en yta som är både vacker och robust.

Samma teknik har Bunq Architectes använt till det nya bostadshus som de skapat på en villatomt i Corsier i Schweiz. Genom att använda samma material till såväl husfasad som plank samt ge det samma ytfinish smälter de två samman till en enhet. Tack vare den unika fasaden står den nya bostaden för sig själv utan att ge känslan av att ytterligare ett hus har klämts in på tomten. Ett exempel i tiden när vi pratar om att inte bara hitta nya områden för att bygga bostäder utan också om hur vi på ett snyggt sätt kan förtäta befintlig bebyggelse.

w| bunq.ch

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration