Gemensam elegans med nya gavlar

Strubobuob i Bezau, Österrike av Architekten Innauer Matt

En trädgårdsbutik och en heminredningsbutik skulle slås ihop till en. För att ge båda verksamheterna tillräckligt med utrymme kompletterades den nyligen renoverade huvudbyggnaden med en mindre tillbyggnad. Gemensam ingång och stora skyltfönster resulterade i en sammanhållen butik i två plan, där långsidornas distinkta gavlar med horisontell läkt av gran låter byggnaden smälta in i kvarterets övergripande formgivning. 

Invändigt är träkänslan påtaglig med en bärande korsvirkeskonstruktion och prefabricerade väggkassetter klädda med träpanel av furu. Detaljer av stål samt det nedre planets golv i polerad betong behåller en länk tillbaka till husets tidigare användningsområde som metallverkstad. 

Byggprocessen behövde ske snabbt så att kunderna inte skrämdes bort under byggstöket. Lösningen blev att prefabricera husets olika delar och montera dem på plats under vinterhalvåret när antalet kunder är färre. Eftersom det skedde i en närliggande fabrik kunde övervåningen i sin helhet konstrueras i fabriken och därefter i ett sjok monteras på plats med hjälp av en lyftkran.

w| innauer-matt.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration