Självbärande genom origami

Origami i Logroño, Spanien av MANUEL BOUZAS

Ett ensamt papper kan inte på egen hand stå rakt upp, men genom att vika det i olika vinklar och formationer blir det inte bara stabilare utan också tillräckligt starkt för att bära större krafter än sin egen vikt. Samma princip fungerar när man sätter samman flera skivor av trä. Så resonerade arkitekterna Manuel Bouzas Cavada, Manuel Bouzas Barcala och Clara Álvarez när de skapade en paviljong till arkitektur- och designfestivalen Concéntrico 03, där samtliga installationer konstruerades med plywood.

Inspirerade av japansk origami var syftet att väcka besökarnas nyfikenhet och visa att plywood är tillräckligt starkt för att vara självbärande. Paviljongen saknar bärande regelstomme, i stället bärs konstruktionen upp enbart av de 39 plywoodskivorna som sammanfogats och lutats mot varandra så att tyngdlagen därefter ska ta vid. För att kunna vika och vinkla skiv­orna på samma sätt som pappersföregångaren är de försedda med gångjärn i skarvarna. Konstruktionen låter också ljus flöda in och bilda ett spännande mönster.

w| manuelbouzas.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration