Tre nya våningar tack vare trä

Magasin 113 i Göteborg, Sverige av BSK Arkitekter och MVRDV

Göteborg står inför en stor urban utveckling. Frihamnen ska förvandlas till Älvstaden och en ny stadsdel som erbjuder gröna och inkluderande värden ska växa fram. Då får också en av de gamla lagerbyggnaderna en mjukare framtoning. bsk Arkitekter har tillsammans med nederländska mvrdv fått i uppdrag att utveckla och expandera Magasin 113, den byggnad som i dag står på platsen. Magasinet ska utökas till 16 500 kvadratmeter och bli ett nytt kulturellt och kreativt centrum. Därutöver ska det också rymma kontorslokaler, kafé, turist­information och butiker.

Den nuvarande tegelfasaden kommer att renoveras och lämnas synlig på de tre existerande våningarna och kompletteras med inslag av limträ. Det är också det dominerande materialet för byggnadens tre nya våningar, en pelar-balkkonstruktion som byggs ovanpå den befintliga byggnaden. De ljusa limträbalkarna formar dess nya, mjukare identitet. För att ge ett sammanhållet uttryck kommer byggnaden att förses med en utanpåliggande fasad av glas.«

w| bsk.se, mvrdv.nl

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration