Hållbarhet vinnande koncept i Lund

Najaden i Lund, Sverige av C.F. Møller

Snart byggs ett helt nytt stadskvarter i massivt trä i Lund. Det är arkitektkontoret C.F. Møller Architechts som tillsammans med Slättö Projektutveckling har vunnit en markanvisningstävling vid Råbysjön i sydöstra Lund. 

– I detta skede utgår vi från att stommen utförs med KL-trä. Valet av trä grundar sig i en bestämd uppfattning att jobba med hållbara material, säger Ola Jonsson, ansvarig arkitekt.

I motiveringen lyfter juryn fram den tydliga kopplingen till det omgivande kulturlandskapet, det befintliga trädäcket vid kajen samt att alla fyra sidor av varje hus är lika fina och tilltalande. 

– Eftersom kvarteret ligger precis vid kajpromenaden, och man ska kunna röra sig genom det, ville vi skapa en välkomnande och publik miljö, säger Ola Jonsson.

De sex femvåningshusen får 85 nya bostadsrätter av olika storlek och fasaden kommer detaljplaneenligt att förses med tegel med inslag av trä. Projektet är beräknat att byggstartas hösten 2018 och förhoppningsvis stå klart 2020.

w| cfmoller.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration