Hängtak formade fritids

Chiryu Afterschool i Chiryu, Japan av Mount Fuji Architects

I den japanska regionen Chiryu finns en gammal tradition av tempelformade byggnader. De är utformade enligt samma mönster, med en låg takfot mot gatan och en högre som vetter mot baksidan. Detta har Mount Fuji Architects tagit fasta på när de skapat fritidshemmet Chiryu, en tvåvåningsbyggnad med utbildningslokaler och kafé. 

Utvändigt ger byggnadens distinkta siluett med sina två toppar en modern inramning till området, och den geometriska formen antyder också att det är en byggnad för naturvetenskap. Men trots att den glasade långsidan ger en försmak av inredningen är det framför allt när besökaren träder in i byggnaden som det mjukt böljande innertaket visar sig i sin fulla prakt med en tydlig referens till ortens många tempel och dess kultur. Hängtakets annorlunda men sinnrika konstruktion med korta bjälkar av japansk rödtall som binds samman med genomgående stål-stag, bildar en naturlig kedjelinje som endast tar upp dragkrafter och vars smäckra form sträcker sig längs hela byggnaden.

w| fuji-studio.jp

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration