Materialmöten skänker lugn

Begravningscenter i Sundbyberg, Sverige av Wingårdh Arkitektkontor

Ett rekordsnabbt bygge i massivt trä och med glasfasad har på ett enkelt och självklart sätt blivit en del av Sundbybergs begravningsplats. Det moderna formspråket hjälper kyrkogårdsbesökarna att lyfta blicken och se det ljusa i tillvaron.

Sundbybergs begravningsplats är vackert belägen vid Lötsjöns nordvästra strand. Som en grön lunga ligger den inkilad mellan Duvbos villakvarter i söder och Hallonbergens miljonprogramsbebyggelse i norr. Det stadsnära läget till trots utstrålar den natursköna kyrkogården både lugn och harmoni, och platsen känns välkomnande under hela året. 

Ända fram till förra hösten huserade kyrkogårdsförvaltningen i en tegelbyggnad från 1971. Lokalerna uppfyllde inte dagens krav på förvaltningslokaler varken tillgänglighets- eller arbetsmiljömässigt. Dessutom hade de blivit trångbodda och behövde mer plats både för medarbetare och maskiner.

– Redan 2010 började vi fundera på hur vi skulle kunna lösa behovet av mer tillgängliga lokaler. Hösten 2014 beslutade kyrkorådet att den gamla byggnaden skulle rivas. En arkitekt vi arbetat med tidigare fick i samma veva uppdraget att ta fram ett förslag på nya lokaler, berättar Christer Larsson som är kyrkogårdschef i Sundbybergs församling.

Det första förslaget fick inte godkänt vare sig av länsstyrelsen eller kommunens stadsbyggnadskontor som bland annat ansåg att byggnaden med två våningar skulle bli för hög och dominerande. En ny upphandling gjordes där tre arkitektkontor fick presentera sina idéer. Uppdraget gick till Wingårdhs Arkitektkontor som sedan tidigare hade en upparbetad relation med Sundbybergs kommun, bland annat efter att ha ritat Folkhems två åttavåningshus av korslimmat trä, KL-trä, i Strandparken.

En viktig parameter i projektet har varit att på olika sätt minimera byggtiden och så lite som möjligt störa verksamheten på kyrkogården där anhöriga ska kunna vistas i lugn och ro. Under den spektakulära glasfasaden döljer sig därför en prefabricerad trästomme av KL-trä. 

Valet av konstruktion var avgörande både för att spara tid och för att minska störande buller från arbetsplatsen. Konstruktionen är tillverkad i sektioner hos en KL-trätillverkare i Litauen och har sedan transporterats med båt till Sverige, vilket bidragit till ett både rationellt och snabbt montage. Att få leveranser till byggarbetsplatsen vid rätt tidpunkt var en stor fördel eftersom både avlastningsytorna och lagringsmöjligheterna var mycket begränsade. 

Gert Wingårdh, som ritat projektet tillsammans med sina tidigare medarbetare Anna Nilsson och Anna Söderberg, menar att arbetet med att rita en byggnad som ska uppföras på en begravningsplats handlar om att få den att smälta in i landskapet. Att den inte får ta över utan underordnar sig gravarna som ska stå i centrum. 

– I en mindre byggnad som denna finns det en självklarhet med trä, menar Gert Wingårdh som ägnat mycket tid åt att hitta byggnadens autenticitet och trovärdighet. 

– Tanken är att man som besökare direkt ska förstå konstruktionen. Arkitekturen ska vara ärlig, och här känner jag att vi kommit väldigt långt.

Ekonomibyggnaden inrymmer kyrkogårdsförvaltningens personalrum, lunchrum och kontor. På ena sidan finns även en rymlig samlingslokal där borgerliga begravningar ska kunna hållas. Lokalen ska även kunna bokas av privatpersoner som vill ordna dop- eller begravningskaffe. I det separata varmgaraget finns en verkstad och gott om plats för kyrko­gårdens fordonspark.

– Vi har velat lyfta fram kontrasten mellan in- och utsida. Det är viktigt att miljön känns varm, mjuk, vänlig och inkännande både för besökare och för dem som arbetar här. För att uppnå detta har vi till exempel valt att låta trästommen vara helt synlig interiört, fortsätter Gert Wingårdh. 

Det enkla uttrycket har gjort arbetet svårare och det har inte funnits utrymme för några misstag. Genom att hela stommen är synlig från insidan måste allting bli rätt från början. Eftersom byggnaden hade en begränsning i höjd valde man att dra all ventilation i betongplattan med tilluft via golvet. På så sätt kunde takhöjden maximeras. Allt invändigt trä är behandlat med Osmo hårdvaxolja, från golv till tak.

– Trästommen är en viktig del av gestaltningen, och när stommen också är den synliga ytan invändigt så ligger det en utmaning i det. Vi har studerat alla detaljmöten, skarvar, släppet mellan varje skiva och hur det linjerar vid varje fönsteryta. Det är en abstrakt yta där allting ligger i liv med varandra, säger Elin Fyhr som är byggnadsingenjör på Wingårdh Arkitektkontor. 

För Jonas Andersson, platschef på byggentreprenören Oljibe, har det senaste årets arbete på Sundbybergs begravningsplats inneburit både nya erfarenheter och utmaningar. Inte minst eftersom varken han eller hans medarbetare tidigare har arbetat med KL-trä.

– Trä lämpar sig både för prefabricering och anpassning på plats, vilket gör det till ett väldigt roligt och tacksamt material. Det är lätt att lyfta, enkelt att bearbeta och det finns alltid någonting att skruva i. Utmaningen har varit att hantera den synliga trästommen under byggtiden. Till en början var vi livrädda för att skada den på något sätt. En annan utmaning har varit att få betong och industrispackel att torka i samma raska takt som byggnationen gått framåt. 

Utvändigt är fasaden klädd med härdade glasskivor i en grön nyans som samspelar med den omgivande naturens skiftningar. Varje glasskiva har en vertikal, silikonlimmad skena på baksidan. Skenan är försedd med krokar som gör att glasskivan enkelt kan hängas upp i de horisontella aluminium­skenor som är monterade på vindskivan. Själva glaset är inte infärgat och heller inte järnoxidreducerat vilket ger det en svag, grönaktig ton. De 16 millimeter tjocka glasskivorna är dock folierade på baksidan med en speciell RAL-kulör.

– Jag har tidigare jobbat mycket med klorofyllgröna nyanser. Här ville vi vara lite mer distanserade och landade i stället i en grågrön kulör inte helt olik tallbarrets. Det intressanta med fasaden är att den ändrar färg beroende på väderlek, tid på dygnet, årstid och hur den träffas av solens strålar, berättar Gert Wingårdh. 

Taket är belagt med örtgrässedum och har invändig tak­avvattning. Konstruktionen består av 150 millimeter KL-trä, 200 millimeter isolering och 120 millimeter växtlighet. 

– Kyrkogården är en kulturhistoriskt värdefull plats som inte får förvanskas. Även om den nya byggnaden på många sätt är uppseendeväckande smälter den ändå in i miljön på ett bra sätt. Jag vet inte om jag inbillar mig, men jag tycker att det synliga träet invändigt tillför ett oerhört lugn, säger kyrkogårdschef Christer Larsson. 

Text Katarina Brandt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration