Materialval gav fler våningar

Dalston Lane i London, Storbritannien av Waugh Thistleton Architects

Utifrån sett en tegelfasad som smälter in i kvarteret. Invändigt, inredning i trä och en stomme av KL-trä. Världens största byggnad av KL-trä ska nu visa möjligheten att använda trä i Londons olika stadsbyggnadsprojekt. Det är nämligen tack vare materialet som byggnaden kunde bli så omfattande – den består av flera kroppar där höjden varierar från fem till tio våningar. Stommen av KL-trä är fem gånger lättare än om man i stället hade använt betong, vilket öppnade för Waugh Thistleton Architects att öka antalet våningar trots att hänsyn behövde tas till en planerad järnvägstunnel under huset.

En annan fördel med att använda KL-trä var att det resulterade i ungefär 85 procent färre material-leveranser under byggprocessen än vad som hade varit möjligt med ett annat material. Detta eftersom en stor del av KL-träelementen kan prefabriceras i fabriken, vilket gjorde att endast det material som skulle användas behövde transporteras till platsen och att inget spillvirke behövde fraktas därifrån. Med KL-trä- och limträelement går det också att på ett väldigt effektivt sätt utnyttja transporterna volymmässigt och därmed minska antalet transporter.

w| waughthistleton.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration